Het toekomstig beleid op maat van 55-plussers (deel2)

Gepubliceerd op maandag 8 april 2019 12.27 u.

Nieuwe wereld

 

De wereld wordt alleen maar complexer. Hoe wil het stadsbestuur 55-plussers helpen om vat te krijgen op een voortdurend veranderende omgeving?

Schepen Grondelaers: Een deel van onze doelgroep is op dit moment al mee en in staat om zich bij te scholen in alle nieuwe vaardigheden die ze nodig hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Toch zijn er ook een aantal Genkenaren voor wie dat niet vanzelfsprekend is. Als stadsbestuur willen we onze vormende taak daarin opnemen. Het sterkste zetten we in op mensen in armoede voor wie onze digitale wereld een immense uitdaging blijft. Velen van hen raken daarin weleens de weg kwijt. Ik ben dan ook blij met het Sociaal Huis waar kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening wordt geboden aan mensen in moeilijkheden om zo hun zelfredzaamheid te versterken. Samen met de dienstencentra is het een voorbeeld van een laagdrempelig initiatief waar Genkenaren terecht kunnen met hun vragen, maar ook hun verhaal kwijt kunnen.

 

Onze leefwereld kan best wat meer intergenerationeel samenzijn gebruiken. Welke concrete acties willen daar een antwoord op bieden?

Schepen Grondelaers: Net als in de vorige bestuursperiode plannen we heel wat intergenerationele activiteiten. Zo komt er een verderzetting van de seniorkidsklassen in de dienstencentra en in Toermalien waarbij ouderen en kinderen kennis, ervaring en vaardigheden delen en van elkaar leren. Het is zeker aangeraden om dat beloftevolle project verder uit te diepen. De eerder aangehaalde alternatieve woonvormen waarop we deze legislatuur inzetten, hebben ook de bedoeling om verschillende generaties onder één dak samen te brengen en van hun wederzijdse verrijking een extra troef te maken.

 

Hoe plant u meer Genkse 55-plussers met een migratieachtergrond te overtuigen hun stem te laten horen?

Schepen Grondelaers: Het is duidelijk dat we nog meer inspanningen moeten doen om hen dichter bij het beleid te betrekken. Ondanks alle inspanningen in de vorige bestuursperioden merken we dat zij ondervertegenwoordigd blijven en we dus niet goed weten wat zij precies willen. Een vergelijkbare trend tekent zich bijvoorbeeld ook af bij de aanvragen om een mantelzorgtoelage. Heel wat Genkenaren met een niet-Europese achtergrond zorgen weliswaar voor hun ouders of grootouders, maar vragen de toelage niet aan. Een project waarbij het wel gelukt is om mensen van een andere origine te bereiken is Salon Souvenir.

 

Talenten

 

Voor al die projecten hebt u ongetwijfeld veel talent nodig. Hoe wil u de talenten van 55-plussers nog beter aanboren?

Schepen Grondelaers: We beseffen dat plannen maken goed is, maar dat ook het nodige talent moet worden gezocht in onze Genkse samenleving. Daar maak ik me eerlijk gezegd niet zo veel zorgen over. Onze 55-plussers hebben bij tal van vorige projecten bewezen inventief en ondernemend te zijn. Wel besef ik dat er nog een groot onontgonnen potentieel verborgen ligt in deze doelgroep. We willen meer 55-plussers aanmoedigen een vrijwillig engagement op te nemen. Momenteel lopen er al initiatieven in de dienstencentra waarbij mensen hun verworven competenties, al dan niet via de arbeidsmarkt, creatief kunnen aanwenden om andere Genkenaren te versterken. Iemand die vroeger Frans of Engels doceerde of verpleegster was, hoeft die talenten niet te vergeten nu hij of zij met pensioen is: die zijn absoluut nuttig in het kader van onze dienstencentra. Samen worden we daar alleen maar beter van.

 

Klik hier om deel 1 van de Horizon te lezen

Klik hier om de volledige Horizon te lezen