Het nieuwe winkelen - smart retail city Genk

Omschrijving project

'De oude systemen worden ingehaald door de werkelijkheid. Dat is een feitelijke constatering. Of je past je aan, of je stopt ermee' - prof. dr. Cor Molenaar

E-commerce en m-commerce zijn niet meer weg te denken in onze maatschappij. Ze vormen een belangrijk onderdeel van ‘het nieuwe winkelen’. De handelsomgevingen van de toekomst zullen er heel anders uitzien. Als traditionele handelaar kan je deze evolutie als een bedreiging zien. En dat is ze ook. Tenminste als je bij de pakken blijft zitten. We willen daarom als stad samen met de handelaars verkennen welke bedreigingen er op ons af komen.

Het ‘nieuwe winkelen’ biedt echter ook opportuniteiten. Ook voor de traditionele handelaar, de familiale handelszaak of de ‘kleine zelfstandige’ die geen deel uitmaken van een grote keten. We willen samen met de handelaars nagaan welke opportuniteiten er zijn en samen onderzoeken hoe zowel de individuele handelszaak als de stadsomgeving hierop kan inspelen om zo te werken aan een sterke handelsomgeving.

Stad Genk speelt samen met de Genkse ondernemers in op het nieuwe winkelen via het EFRO-project ‘Smart Retail City’.

Het project wordt gerealiseerd met de financiële steun van EFRO (292.662,95 EUR), Vlaanderen (146.331,48 EUR) en de provincie Limburg (182.914,35 EUR).

Masterclass: 'het nieuwe winkelen'

De dreiging van de opkomst van e-commerce omzetten in een opportuniteit, daarmee willen wij u helpen. Enkel door samen te werken geraken we vooruit. Daarom organiseerde stad Genk in 2015 een inspiratiemoment rond het nieuwe winkelen met topsprekers als Gino Van Ossel en Cor Molenaar. Om ondernemers verder te blijven prikkelen organiseerde de stad in 2016 een masterclass bestaande uit 10 interactieve en praktijkgerichte infosessies waarbij telkens experten in een specifiek thema rond het nieuwe winkelen u zullen inspireren en begeleiden. In 2017 werd een vervolg georganiseerd met 7 nieuwe sessies rond winkel van de toekomst, SEO/SEA, alsook enkele praktijksessies rond social media. Ten slotte werd in 2017 een masterclass met 8 sessies rond het business model canvas ingericht, onder begeleiding van Matty Pacquay.