Hoe gezond is Genk? Bevraging schept duidelijk beeld

Gepubliceerd op woensdag 13 december 2023 14.22 u.
Persbericht van 13 december 2023

In het najaar van 2022 lanceerde stad Genk een gezondheidsenquête. Meer dan 1000 Genkenaren antwoordden op de bevraging. Dankzij dat resultaat heeft de stad een duidelijke leidraad voor een update van haar gezondheidsbeleid.


De gezondheidsenquête kwam tot stand in samenwerking met het wetenschappelijk instituut voor de Volksgezondheid Sciensano en de provinciale gezondheidspromotor Logo Limburg. “Met die resultaten kunnen we aan de slag om ons huidig gezondheidsbeleid waar nodig bij te sturen op maat van de Genkenaren”, legt schepen Sara Roncada van Sociaal Welzijn uit. Er werd onder meer onderzoek gedaan naar voedingsgewoonten, alcohol- en tabaksgebruik, lichaamsbeweging, sociale contacten en mentaal welbevinden.

Veel mantelzorg

Gezondheid is een veel omvattender begrip dan lichamelijke fitheid. Ook geestelijke gezondheid is immens belangrijk. Een hechte gemeenschap van mensen die voor elkaar zorgen, helpt het welzijn en welbevinden al een heel eind vooruit. “Met 19% van de Genkenaren die voor iemand in hun kennissen- of familiekring zorgen, doen we het in Genk beter dan het Vlaamse gemiddelde”, weet schepen Roncada. “Zorgend nabij-zijn hebben we als stad altijd gepromoot en het is mooi dat de cijfers aantonen dat we op dat vlak succes boeken.” Toch zijn er uitdagingen genoeg. Meer dan gemiddeld in Vlaanderen geven Genkenaren aan te weinig sociale ondersteuning te krijgen, vooral laagopgeleide inwoners en Genkenaren met een financiële kwetsbaarheid. “Op dat vlak helpen de inzichten van de gezondheidsenquête ons om te bepalen waar extra inspanningen nodig zijn.” Ook 3 op de 10 65-plussers stipt aan kwetsbaar te zijn, zowat 1 op 4 is het afgelopen jaar gevallen.

In de strijd tegen angst en depressie ligt nog heel wat werk op de plank. Ondanks alle inspanningen van de stad geeft 41,8% van de jongeren in deze enquête aan te kampen met zulke gevoelens. “Met ons Overkophuis en Warme William verzetten we weliswaar veel werk. Toch moeten we een versnelling hoger in het nieuwe gezondheidsplan.”

Genk beweegt!

De vele initiatieven om Genkenaren van alle leeftijden aan te zetten om te bewegen, werpen hun vruchten af. Schepen Kathleen Parthoens van Sport: “Meer dan elders halen we in Genk de richtlijnen voor voldoende lichaamsbeweging als een manier om gezond door het leven te gaan.” Toch blijven de uitdagingen groot met een bevolking waarvan de helft een te hoge BMI-waarde laat optekenen. “Met acties als ‘Ik heb een maatje’ en doorverwijzingen naar ondersteuning om meer te bewegen maken we een verschil. Maar het moet beter, zeker bij jongeren en kinderen. Aan overgewicht wijden we in het aanstaande gezondheidsplan extra aandacht”, verduidelijkt schepen Roncada.

Ook de rookvrije generatie krijgt stilaan vorm in Genk: “We zien een daling in het aantal Genkse rokers in vergelijking met 2018. Onze rookstopcursussen en rookvrije sites hebben duidelijk succes. Ook qua risicovol alcoholgebruik doen we het in Genk beter dan het Vlaamse gemiddelde”, besluit schepen Roncada.

Het volledige Genkse gezondheidsrapport kan je bekijken op https://www.genk.be/gezondheidsenquete