Hoofdcoördinator Externe Dienstverlening - Burgerzaken

Graad Bx - aanleg wervingsreserve - solliciteren kan t.e.m. 18 augustus 2024

De dienst Externe Dienstverlening zoekt een Hoofdcoördinator Externe Dienstverlening binnen de afdeling burgerzaken.

DE UITDAGING

We wensen ons dynamisch team te versterken met een gemotiveerde medewerker in het domein van “Externe Dienstverlening”, meer bepaald in de materie burgerzaken.

Als coördinator externe dienstverlening kan je goed coördineren, leidinggeven alsook resultaatgericht en systematisch handelen.

Je neemt deel aan interne werkgroepen en overlegorganen. Je informeert je i.f.v. de wetgeving in een ruim kader, blijft op de hoogte van nieuwe technieken en inzichten i.v.m. specifieke en relevante materies

Je rapporteert over specifieke dienstgerichte aangelegenheden aan het afdelingshoofd, de directeur, de algemeen directeur, het bestuur, de leden van het managementteam.

Je adviseert over dienstgerichte aangelegenheden aan het afdelingshoofd, de directeur, de algemeen directeur, het bestuur, de leden van het managementteam, diensthoofden.

De vakinhoudelijke en/of fysieke vaardigheden:

 • Heeft interesse voor het brede domein van personeelsbeleid en competentiemanagement
 • Heeft goede kennis van sector/dienstgebonden wetgeving in interpretatie ervan en van andere dienstgebonden reglementeringen
 • Beheerst gespreks- en vergadertechnieken
 • Beheerst de technieken van coachend leidinggeven
 • Heeft (zeer) goede communicatieve en sociale vaardigheden (inclusief voor het voeren van evaluatiegesprekken voor leidinggevenden)
 • Is empathisch en diplomatisch
 • Is werkdrukbestendig, kan nauwgezet en planmatig werken, ongeacht de tijdsdruk
 • Werkt ordelijk en stipt
 • Is creatief
 • Staat open voor innovatie
 • Lost conflictsituaties op
 • Staat in voor de goede werksfeer binnen de dienst
 • Past relevante automatiseringsmogelijkheden toe
 • Behandelt dossiers klantvriendelijk (correct doch niet stug)
 • Neemt een positieve houding aan t.a.v. diversiteit en non-discriminatie
 • Werkt voltijds
 • Is niet gebonden aan vast werk- en uurschema
 • Voert een beleid m.b.t. welzijn van werknemers bij de uitvoering van hun werk 

DE PERFECTE MATCH

 • Je behaalde een bachelordiploma met minimum 2 jaar relevante werkervaring OF een diploma hoger secundair onderwijs met minimum 4 jaar relevante werkervaring;
 • Reeds opgedane werkervaring, bij voorkeur in een klantgerichte functie, is een pluspunt;
 • Heeft een bijzondere interesse in het aanleren en toepassen van het wetgevend kader in de materie burgerzaken (burgerlijk recht, internationaal privaat recht, bevolkingswetgeving, vreemdelingenwetgeving, …)
 • Is heel erg klantgericht
 • Is een enthousiasmerende leidinggevende
 • Is heel gestructureerd en heeft oog voor verdere automatisering of optimalisatie
 • Is bestand tegen werkdruk
 • Beschikt over een goede dosis assertiviteit

Ons aanbod

 • De stad biedt jou een boeiende functie binnen een dynamische organisatie.
 • Wij bieden een contractuele voltijdse betrekking met een contract van onbepaalde duur.
 • Een bruto maandloon tussen € 3459,16 en € 4594,88 (afhankelijk van relevante ervaring en anciënniteit) en aangevuld met maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, vakantiegeld, eindejaarstoelage, extralegaal pensioen, interessante vakantieregeling en flexibele arbeidstijden.
 • Voor deze functie wordt relevante ervaring in de privésector of als zelfstandige geldelijk gevaloriseerd tot een maximum van 15 jaar.

Hoe solliciteren?

Solliciteer uitsluitend via de onderstaande link uiterlijk op 18 augustus 2024. Je kan enkel geldig solliciteren met je CV, motivatiebrief en diploma.

Het selectieproces bestaat uit:

 • Kandidaten zonder bachelordiploma worden uitgenodigd voor een online capaciteitstest
 • een preselectie (vanaf 8 geschikte kandidaten) in de vorm van verkennend gesprek waarin motivatie, ervaring en link/fit met de organisatie en functie wordt getoetst die doorgaat op donderdag 5 september 2024 vanaf 09u00.
 • Kandidaten die slagen voor dit gesprek worden uitgenodigd voor een mondelinge proef met schriftelijke voorbereiding op dinsdag 10 september of donderdag 12 september 2024.
 • Geslaagde kandidaten worden tenslotte uitgenodigd voor een light-assessment.

Solliciteer online

Nog vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen kan je vrijblijvend contact opnemen met Jos Claes, Afdelingshoofd Departement Externe Dienstverlening op 089 65 51 00 of via mail naar jos.claes@genk.be.
 • Indien je vragen hebt over de selectieprocedure dan kan u terecht bij onze jobmatchers op de Dienst Personeel via mail naar werving@genk.be