Horecaconcessie Molenvijverpark

Wat?

De stad stelt een locatie met kadervloer met een oppervlakte van ongeveer 600 m² voor de tijdelijke uitbating van een door de concessionaris te voorziene horecagelegenheid in het Molenvijverpark met minimaal zowel verbruik ter plaatse als take-away.

klik hier voor de locatie

De concessionaris staat zelf in voor volledige inrichting, incl. bar, koelcel/ frigo’s, muziekinstallatie en andere apparatuur, eventueel keuken, tafels, stoelen, verlichting, aankleding, bloemen/ planten, ….

De concessie wordt verleend voor één periode (maximaal van 1 mei tot 30 september 2023), die mits gunstige evaluatie verlengbaar is met een tweede, derde en vierde periode (telkens van maximaal 1 mei tot 30 september). Het gaat m.a.w. om een uitbating van maximum 4 jaar (mits gunstige evaluatie). De locatie kan maximaal gedurende 4 maanden gebruikt worden en dit naar keuze in de voormelde periode, incl. op- en afbouw. Een kortere uitbatingsperiode kan ook voorgesteld worden.

Wat de openingsuren betreft, geldt het volgende:

 • het is toegelaten dat de concessie elke dag open is in de uitbatingsperiode. De kandidaat dient een voorstel in.
 • De uitbating is toegelaten tussen 8u tot 22u. Op vrijdag en zaterdag is de uitbating toegelaten tussen 8u en 23u.
 • Er kan gedurende de volledige uitbatingsperiode maximum 6 dagen afgeweken worden van de openingsuren. In dit geval kan er tot 1u ’s nachts geopend worden.

Meer weten?

Vraag het bestek en de overeenkomst op via economie@genk.be. Daarin staan alle details.

Hoe kandidaat stellen?

Stel een dossier samen met daarin:

 • omschrijving concept (incl. take-away), incl. look & feel, idealiter incl. beeldmateriaal (moodbeelden, beoogde meubilair, …) en incl. een grondplan
 • detailbeschrijving van de inrichting
 • indien van toepassing: aangeven op welke manier bijkomende voorzieningen worden getroffen voor elektriciteit (in het geval meer dan 32 ampère vereist is voor de uitbating)
 • beoogde doelgroep
 • openingsuren/ dagen
 • omschrijving van de ervaring die de kandidaat al dan niet reeds heeft op vlak van horeca
 • afvalbeheersplan (omschrijving van op welke manier met afval wordt omgegaan, frequentie van ophalen/ wegbrengen afval, sorteren, vermijden van afval, …)
 • maatregelen om diefstal en vandalisme tegen te gaan
 • maatregelen om geluidsoverlast bij de omwonenden te vermijden
 • omschrijving op welke manier er op duurzaamheid wordt ingezet
 • omschrijving op welke manier op toegankelijkheid wordt ingezet
 • omschrijving welke voorzieningen er voor fietsers worden voorzien
 • voorstel van concessievergoeding conform het bestek

Dien het dossier in als volgt:

 • Ofwel via persoonlijke overhandiging, u bezorgt uw kandidatuur in een gesloten omslag met alleen de vermelding ‘kandidatuur horecaconcessie Molenvijverpark’ aan de balie Ondernemen, dit vóór woensdag 22 maart 2023 om 10u. U kan hiervoor best voorafgaand een afspraak maken via onderstaande contactgegevens:
  • Adres: Stadsplein 1, 3600 Genk
  • Afdeling Economie, 089 65 44 15, economie@genk.be
 • Ofwel via aangetekende zending:
  • De kandidatuur wordt onder dubbele gesloten omslag, met op de buitenste omslag de adresgegevens van stad Genk en op de binnenste omslag alleen de vermelding: ‘kandidatuur horecaconcessie Molenvijverpark’, aangetekend verzonden aan stad Genk (onderstaand adres). De datum van de poststempel mag niet later zijn dan maandag 20 maart 2023.
  • Adresgegevens stad Genk: Stad Genk – afdeling Economie, t.a.v. Pieter-Jan Haesen, Stadsplein 1, 3600 Genk.

Meer info

Contactpersoon: Pieter-Jan Haesen via 089/65 44 10 of pieter-jan.haesen@genk.be.