Eénmalige toelage voor huisbrandolie of propaan in bulk

Verwarm je je woning met huisbrandolie (mazout) of propaan in bulk?

Dan kan je via de federale overheid gebruik maken van een éénmalige toelage van 225 euro. Je ontvangt van je leverancier een betalingsbewijs waarmee je de premie online kan aanvragen via de website van de federale overheid. Je aankoop moet gebeuren voor 31 december 2022. Voorlopig is er nog geen verlenging van deze maatregel gemeld.

Download hier de online aanvragen