Huwelijksjubilea, priester- of kloosterjubilea of viering 100-jarige

Voor alle Genkse koppels die een gouden (50 jaar), diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar), platina (70 jaar), albasten (75 jaar) of eiken (80 jaar) bruiloft vieren, voorziet het stadsbestuur van Genk een geschenk en de eventuele aanwezigheid van een lid van het College van Burgemeester en Schepenen.

Hetzelfde geldt voor klooster- en priesterjubilea. 

Ook als je de leeftijd van 100 jaar bereikt, krijg je een geschenk van het stadsbestuur.

De geschenken zijn voor iedere categorie vooraf vastgesteld en worden maximum zes maanden ter beschikking gehouden vanaf de datum van het jubileum. Daarna vervalt het recht op het geschenk.

  • Gouden bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 125 euro + een glasgeschenk;
  • Diamanten bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 150 euro + een glasgeschenk;
  • Briljanten bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 175 euro + een glasgeschenk;
  • Platina bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 200 euro + een glasgeschenk;
  • Albasten bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 225 euro + een glasgeschenk;
  • Eiken bruiloft: geschenkbonnen voor een bedrag van 250 euro + een glasgeschenk;
  • 100-jarigen: 150 euro + een glasgeschenk;
  • Priester- of kloosterjubileum: 50 jaar (goud) geschenkbonnen voor een bedrag van 125 + een glasgeschenk, 60 jaar (diamant) geschenkbonnen voor een bedrag van 150 euro + een glasgeschenk, 65 jaar (briljant) geschenkbonnen voor een bedrag van 175 euro + een glasgeschenk.

Alle jubilarissen ontvangen via het stadsbestuur ook felicitaties van het koningshuis.

Procedure

Je wordt hiervoor automatisch gecontacteerd. Mocht dat niet het geval zijn, dan kan je je altijd zelf aanmelden.

Bedrag

Gratis.