Iedereen aan het woord: 11.11.11

In november trekt 11.11.11 opnieuw alle registers open en voert het campagne rond een mondiaal thema. Ook in Genk. Elk jaar zamelt 11.11.11 fondsen in om acties en organisaties in het Zuiden te steunen. Wij vroegen vier stadsgenoten waarom ze 11.11.11 wel of niet een warm hart toedragen.

 

Guido Prinsen

Als vrijwilliger heb ik nog nooit aan de zijde van 11.11.11 geijverd voor een betere herverdeling van de rijkdom in de wereld. Wel ben ik samen met familieleden naar de jaarlijkse croquedag in zaal Kempengalm geweest. Ook ben ik een trouwe bezoeker van de boeken- en cd-verkoop in de bibliotheek.

Hoewel 11.11.11 belangrijke initiatieven neemt, vraag ik me af welk effect die hebben. Dikwijls ligt de reden dat bepaalde mensen verarmen of niet meer uit de armoede geraken bij het lokale regime. Kijk naar sommige Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen met veel gegeerde grondstoffen. Toch zijn de mensen er veelal straatarm. Dictators die zich over de rug van hun bevolking verrijken, maken dat veel inspanningen zoals die van 11.11.11 weinig opleveren.

Zelf ben ik sterker begaan met de armoede in eigen stad. De middenklasse verdwijnt in snel tempo. Als je bedenkt dat lokale initiatieven zoals ‘Zonder honger naar bed’ om de armoede in eigen buurt te verminderen almaar meer concurrentie krijgen van professioneel geleide organisaties met veel gevoel voor beeldvorming stel ik me toch vragen.

 

Paul Verachtert

Een vijftiental jaar geleden ben ik als vrijwilliger van deur tot deur gegaan om de lokale geldinzamelactie te ondersteunen. Daarnaast heb ik 11 zelf altijd financiële steun geboden. En wanneer het enigszins lukt, ga ik zwemmen om extra geld bij elkaar te brengen.

Voor zijn gevecht tegen onrecht op uiteenlopende plaatsen in de wereld verdient 11 mijn volledige respect en medewerking. En hoewel Genk een van de armere steden van het land is, heeft 11 ook hier alle recht om actie te voeren. Lokale initiatieven verdienen ook alle aandacht. Maar ik stel vast dat hoewel ze hoog blijft, de armoede in onze stad lichtjes is gedaald.
De grote uitdaging voor de toekomst is voldoende jong enthousiasme aan te boren. 11 is momenteel bezig met een verjongingsoperatie in eigen rangen. Door begeesterde jongeren mee vooraan in de campagne te nemen, kan je nieuwe krachten aantrekken. Interessant zou een samenwerking met GA Voor Kunst zijn, de academie voor Muziek, Woord en Dans in Genk. Geregeld woon ik een concert of optreden bij van jongeren die les volgen aan onze academie. Zij zouden een inspirerend initiatief kunnen uitwerken om 11 meer bekendheid bij jongeren te helpen krijgen.

 

Anne-Marie Zwakhoven

Lange tijd was ik als ambtenaar voor ontwikkelingssamenwerking voor de stad Genk nauw betrokken bij tal van initiatieven van 11.11.11. Zowel de folder met het overzicht van steunacties als de omslagen om geld in het laatje te brengen bracht ik jarenlang van deur tot deur. Ook nu ik met pensioen ben, blijf ik actief in verschillende 11.11.11-werkgroepen.

De bijdrage van 11.11.11 aan meer mondiale gelijkheid blijft immens belangrijk. Zo is er de strijd voor een correct loon voor boeren in het Zuiden en voor meer gelijkheid tussen mannen en vrouwen in tal van landen waar dat niet evident is. Maar ook de vuist die wordt gemaakt tegen kindsoldaten en kinderarbeid verdient alle aandacht. En wat te denken van het verzet tegen mensenhandel? Onlangs nog bleken in ons eigen land arbeiders te werk te zijn gesteld aan erbarmelijk lage lonen. Hun gevecht tegen uitbuiting is alomtegenwoordig.

Tot slot toont de keuze voor het centrale thema ‘klimaatrechtvaardigheid’ dat 11.11.11 een neus voor actuele problemen heeft. Een onderwerp dat zodanig ontwrichtend is voor de aarde moet een mondiaal antwoord krijgen. De gevolgen worden overal gevoeld, onder meer in de vorm van watertekort. Dat heeft een enorme weerslag op de overlevingskansen van tal van gewassen, zeker in het Zuiden.

 

Emilia Rodrigues

Geregeld stop ik wat geld in een enveloppe om de organisatie te steunen. Hun doelen heb ik altijd bijzonder nobel gevonden. Ook in de kerk draag ik dikwijls bij aan de omhalingen ten voordele van 11.11.11.

Het centrale thema klimaatrechtvaardigheid kon dit jaar niet beter worden gekozen. Het klimaat ligt helemaal overhoop. Dringende actie is nodig, zeker ook om de mensen in het Zuiden die daar dikwijls de ergste gevolgen van ondervinden te helpen. Zelf probeer ik zo goed mogelijk te sorteren en enkel met natuurlijke producten luizen en ongedierte in de tuin te bestrijden. En geen kachel meer aan te steken.

Mij valt vooral veel onverschilligheid en apathie op in de samenleving. Misschien geloven almaar minder mensen dat we het tij nog kunnen keren. Zowel op het vlak van het klimaat als voor een rechtvaardiger verdeling in de wereld. Daar wat aan doen kan het best via het onderwijs. De kinderen zijn de toekomst en dikwijls merk ik dat zij veel meer begaan zijn met en beter nadenken over prangende uitdagingen. Zo zag ik onlangs een kind tegen haar ouders zeggen dat ze geen afval mochten achterlaten, maar alles mooi in de vuilnisbak hoorde. Op zulke momenten geloof je dat er hoop is!