IGS sociale economie

Wat is het IGS?

Inzetten op werk heeft voor de lokale besturen Genk, Zutendaal, As en Opglabbeek (GAOZ) alle prioriteit. In 2014 richtten de 4 gemeentes een intergemeentelijke samenwerkingsovereenkomst sociale economie op.

Het doel: de ontwikkeling en de netwerking met en tussen de sociale economie in de regio GAOZ te bevorderen door:

  • het stimuleren van het maatschappelijk verantwoord ondernemen zowel bij bedrijven als bij de overheid, door gemeentes en andere organisaties te sensibiliseren om opdrachten uit te besteden aan de sociale economie;
  • tewerkstellingskansen binnen de sociale economie verhogen en de realisatie van een snellere uitstroom vanuit de sociale economie naar duurzaam werk in de reguliere sector bevorderen;
  • de verhoging van de tewerkstellingskansen voor werkzoekenden met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt.

Bijna 80 % van de werkzoekenden uit het zorggebied behoort tot de kansengroepen die het vaak moeilijk hebben op de arbeidsmarkt: kortgeschoolde, arbeidsgehandicapten, werkzoekenden van diverse etnische afkomst en 50+ers. Daarom bieden wij een kwaliteitsvolle en geïntegreerde dienstverlening aan werkzoekenden en werkgevers via een intensieve trajectbemiddeling.

de inzet op competentieversterking van werkzoekenden door beroepstechnische opleidingen waarbij attitude- en motivatietraining centraal staan.

Samenstelling IGS

De intergemeentelijke samenwerkingsverband sociale economie wordt geleid door het Beheerscomité met volgende leden:

  • Stad Genk: Wim Dries (voorzitter)
  • Gemeente Zutendaal : Raymond Thijs (ondervoorzitter)
  • Gemeente As: Jo Santermans (mandataris)
  • Gemeente Opglabbeek: Peter Schreurs (mandataris)