Infoavond over verzekeringen voor vrijwilligers en verenigingen: 7/6

Op dinsdag 7 juni organiseert de stad Genk een infoavond waar vrijwilligers en verenigingen een antwoord krijgen op essentiële vragen in verband met hun verzekeringen. Voor de toelichting doet de stad een beroep op een specialist van Procura, een kenniscentrum voor de non-profitsector en de sociale economie.

De toegenomen administratieve belasting weegt almaar zwaarder op vrijwilligersinitiatieven, verenigingen en organisaties. Daarom wil de stad hen daarin bijstaan en gepast adviseren. De infoavond is zowel interessant voor vrijwilligers als verenigingen en organisaties met vragen over optionele en wettelijk verplichte verzekeringen.

 

Twee delen

De infoavond bestaat uit twee delen. Het eerste zoomt in op verzekeringen voor vrijwilligers en hoe verenigingen en organisaties die met vrijwilligers werken daarmee moeten omgaan. Op welke verzekering heb je als vrijwilliger recht wanneer je een engagement voor een vereniging of organisatie aangaat? Waarom en waarvoor moet je als vereniging je vrijwilligers verzekeren? Hoe ga je daar het best mee aan de slag? Tegen welke risico’s kan je je vrijwilligers verzekeren? Is de gratis verzekering van de Vlaamse Overheid een optie?

Deel 2 stelt verzekeringen voor uiteenlopende vzw’s centraal. Welke verzekeringen zijn een must en welke een raadzame aanvulling? Waar moeten vzw’s die een gebouw beheren zich voor verzekeren? Moeten leden een bijkomende verzekering nemen, bovenop de verzekering die de vzw hun aanbiedt?

 

Schrijf je in

089 65 43 73

sociaal.welzijn@genk.be

 

7 juni 2022: infoavond verzekeringen voor vrijwilligers en verenigingen

Stadhuis – zaal 4

19 uur

De toelichting duurt twee uur, deelname is gratis. Vooraf inschrijven is wel nodig.