Innovatief natuurbeheer op Opglabbekerzavel

Gepubliceerd op donderdag 5 maart 2020 14.18 u.
Op de Opglabbekerzavel voeren natuurwerkers momenteel beheerswerken uit. Een van die werken bestaat erin om op een innovatieve manier de Amerikaanse vogelkers en enkele valse acacia te bestrijden.

Want om ecologisch waardevolle natuur te verkrijgen of te behouden, met een grote diversiteit aan flora en fauna, is deze bestrijding een must.

Bestrijding noodzakelijk

De Amerikaanse vogelkers is een zogenaamd invasieve exoot. Dat wil zeggen dat deze plant hier oorspronkelijk niet voorkwam maar zich nu wel flink kan uitbreiden. Het voornaamste probleem is dat inheemse plantensoorten weggeconcurreerd worden. Deze Amerikaanse vogelkersen staan elk jaar volop in bessen en zaaien zich uit in de heide. Om te vermijden dat de heide vol staat met Amerikaanse vogelkers, moeten we de kleine zaailingen aanpakken maar ook de bomen en struiken die bessen dragen.

Innovatieve aanpak

Als je een berk om zaagt, gaat hij dood. Een Amerikaanse vogelkers niet. Gewoon omzagen zou ervoor zorgen dat er vanop de stronk nieuwe scheuten ontstaan, en ook zouden de zaden die in de grond steken opeens veel licht en warmte krijgen, waardoor je net een explosie van zaailingen creëert. Terug naar af dus. Daarom kiest stad Genk nu voor het zogenaamd ringen van de bomen. Bij het ringen van bomen worden de buitenste schors- en bastlagen in een ring rond de boom, op borsthoogte, over een breedte van gemiddeld 20 centimeter verwijderd. Door de bastlaag stromen normaal de voedingsstoffen vanuit de bladerkroon naar de wortels. Als deze voedingsstroom door het ringen onderbroken wordt krijgen de wortels geen voedingsstoffen meer en gaat de boom langzaam dood.