Innovatieve wateraanpak voor Genkse Oostlaan

Gepubliceerd op woensdag 3 juni 2020 17.02 u.
De afgelopen maanden voerden stad Genk en Fluvius een aantal werken uit in de Oostlaan om de structurele wateroverlast bij zware regenbuien aan te pakken.

Infiltratiebekken

De rioolleiding werd vervangen door een grotere diameter en er werd ook een infiltratiebekken en een gracht aangelegd. De wegen zijn afgekoppeld van de riolering waardoor het hemelwater rechtstreeks naar het bekken of de gracht stroomt. In totaal vloeit er nu circa 1.800 m² minder water van de weg naar de riolering.

Vijver/drinkplek

Er zijn grote afvoerroosters voorzien in de rijweg om het afstromend water op te vangen, afkomstig van het sterk hellend terrein. In de wegberm langs het bos is er ook een gracht aangelegd waarnaar de halve rijweg kan afwateren. Daarom zijn daar ook de boordstenen weggenomen.

Het bekken en gracht hebben totaal 390 m³ buffercapaciteit. Een deel is ingericht als vijver/drinkplek voor de dieren uit het bos in tijden van droogte.

Veiliger kruispunt

De Oostlaan en Acacialaan waren vroeger rechte wegen met een groot kruisingsvlak. Dat leidde tot hoge snelheden en onveilige situaties. Met dit project is een deel van de rijweg omgevormd tot bekken en werd het kruispunt verkleind tot een verhoogd T-kruispunt.