Mijn kind inschrijven in het basis- of secundair onderwijs in Genk

Inschrijvingen voor schooljaar 2019-2020 en 2020-2021, waarvoor fysieke aanwezigheid vereist is, worden opgeschort tot de Minister van Onderwijs hiervoor een datum bepaalt.

Dit zijn de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs en Vorming voor alle scholen in Vlaanderen die het systeem ‘inschrijven’ hanteren. Dit betekent dus dat er nu niet 'fysiek' kan ingeschreven worden in de scholen in Genk.

Voor vragen over inschrijvingen kan je contact opnemen met:
Lies Zaenen - ondersteuner LOP BaO en SO Genk
lies.zaenen@ond.vlaanderen.be
T 0499 59 43 65

Meer info 

Afspraken gewoon basisonderwijs

Naar aanleiding van de Corona-crisis zien we ons genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren. De beslissingen hieromtrent nemen we stap voor stap, rekening houdende met de richtlijnen van de overheid.

Voorrangsperiode voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen: 20 april t.e.m. 1 mei 2020

  • Ouders van reeds ingeschreven broers en zussen worden door de school gecontacteerd met de vraag om hun kind in te schrijven.
  • De kinderen uit deze voorrangsgroep kunnen van 20 april t.e.m. 1 mei niet geweigerd worden.
  • Een schriftelijke inschrijving (mail, brief, website school) en ondertekening van het pedagogisch project en schoolreglement is vereist.

Voorrangsperiode indicator- en niet-indicator leerlingen: 25 mei t.e.m. 5 juni 2020

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan nu even niet, maar je kan digitaal inschrijven via de website van de school, via mail,...
Meer info vind je op de website of Facebookpagina van de school van je keuze.

Leerlingen met bepaalde gezinskenmerken, indicator- en niet-indicatorleerlingen, kunnen gelijktijdig digitaal inschrijven. Dit zijn eigenlijk alle leerlingen, maar in deze periode is een school verplicht om voorrang te geven aan één van de groepen met het oog op een betere sociale mix.

Indicatorleerlingen voldoen aan één of meer van de volgende voorwaarden:

  • Kinderen uit gezinnen die het vorige schooljaar of het daaraan voorafgaande schooljaar recht hadden op een schooltoelage.
    Aantonen via rekeninguittreksel of bewijs dienst studietoelagen.

  • Kinderen van wie de moeder geen diploma secundair onderwijs en geen studiegetuigschrift van het 6de jaar secundair onderwijs heeft.
    Aantonen via verklaren op eer.

Niet-indicatorleerlingen voldoen aan geen van bovenstaande voorwaarden.

Vrije inschrijvingen: vanaf 8 juni

Hierna volgt de vrije inschrijvingsperiode. In deze periode wordt er geen rekening gehouden met voorrang. Aangezien fysiek inschrijven niet kan, gebeuren deze inschrijvingen eveneens digitaal.

Afspraken buitengewoon basisonderwijs

Naar aanleiding van de Corona-crisis zijn we genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren.

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan voorlopig niet.

Afspraken gewoon secundair onderwijs

Naar aanleiding van de Corona-crisis zijn we genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren.

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan voorlopig niet.

1ste jaar secundair onderwijs:

Vanaf 20 april kan je digitaal inschrijven via de website van de school:

Aarzel niet contact met op te nemen met de betreffende school wanneer je nog vragen hebt of bijkomende informatie wenst.

Vanaf het 2de jaar secundair onderwijs:

De inschrijvingen starten vanaf 18 mei. Deze inschrijvingen gebeuren digitaal via de schoolwebsites.

Aarzel niet contact met op te nemen met de betreffende school wanneer je nog vragen hebt of bijkomende informatie wenst.

Afspraken buitengewoon secundair onderwijs

Naar aanleiding van de Corona-crisis zijn we genoodzaakt om de inschrijvingen anders te organiseren.

Fysieke aanwezigheid bij het inschrijven kan voorlopig niet.

We voorzien vanaf maandag 11 mei de mogelijkheid om digitaal in te schrijven via de website van de school.

Zodra de richtlijnen het toelaten stappen we over op een systeem van ‘fysiek inschrijven’. De laatste stand van zaken kan je steeds terugvinden op de website van de scholen en stad Genk.


Download de brochure