Interview met het Genks Forum Samenleven in Diversiteit: "Corona scherpt ongelijkheid aan"

Gepubliceerd op woensdag 24 februari 2021 11.11 u.
Zorgt corona voor een verloren generatie? Dat is de centrale vraag in een webinar dat het Genks Forum Samenleven in Diversiteit organiseert op 16 maart. Diana Zangari en Samira Darghal zetten hun schouders onder het debat. Een vooruitblik.

Samira Darghal is medewerkster Educatieve Gezondheid & Participatie bij de CM en 2 jaar actief bij het Forum Samenleven in Diversiteit. Diana Zangari is beleidsmedewerker Samenlevingsopbouw Rimo Limburg en 10 jaar actief bij het Forum Samenleven in Diversiteit. Samen willen ze het forum meer bekendheid geven en oproepen tot meer dialoog.

Voor wie jullie nog niet kent. Wie is het Forum Samenleven in Diversiteit?

Diana: “We zijn een groep van betrokken en goed geïnformeerde burgers. Ons doel is een inspirerende stem te zijn voor het samenleven in diversiteit. We zijn de opvolger van wat vroeger de ‘stedelijke integratieraad’ was. We richten ons tot burgers, verenigingen en beleidsmakers in Genk. Ons uitgangspunt is dat de samenleving moet streven naar gelijke kansen voor iedereen, met diversiteit als rijkdom. Diversiteit benaderen wij in de brede zin. Niet enkel op etnisch-cultureel vlak, maar ook in gender, leeftijd, geaardheid, levensbeschouwing, handicap enzovoort. We merken dat het niet de gemakkelijkste thema’s zijn om over te praten. Daarom organiseren we jaarlijks open fora die de dialoog in Genk moeten aanwakkeren.”

Jullie doen dit nu online over het thema corona. Waaraan mogen we ons verwachten?

Diana: “We zien dat corona de ongelijkheid nog meer aanscherpt. Als er in Genk problemen zijn in onderwijs, digitale vaardigheden, tewerkstelling enzovoort, dan zijn die vandaag nóg duidelijker geworden. Vandaar dat we een webinar opzetten rond dit thema. Sleutelfiguren en beleidsmakers uit belangrijke centrumsteden (zie programma, red.) gaan in dialoog. Ze geven duiding en voorzien tijd voor vragen en bekommernissen van deelnemers.”

Samira: “Fatma Taspinar zal het debat in goede banen leiden. Zij is uiteraard niet van de minsten: een vrouw met een migratiegrond, journalist en akervrouw bij de vrt. Ze weet een ruim publiek aan te spreken, iedereen is dus welkom om mee te volgen.”

De centrale vraag luidt of we te maken hebben met een ‘verloren coronageneratie’. Hebben jullie het dan vooral over de jongeren?

Samira: “Dat klopt. Jongeren zijn heel erg geremd in hun leven. Voor hen betekent corona niet alleen minder sociale contacten, moeilijker onderwijs, maar ook weekendjobs en stageplekken die wegvallen. Hierdoor is een deel van de Genkse jongeren financieel nog kwetsbaarder geworden. Het is dus maar zeer de vraag hoe ze uit deze moeilijke periode zullen komen. Niets is bij voorbaat verloren maar dit heeft gevolgen voor de toekomst. Daarom willen we deze webinar aan hen besteden.”

Denken jullie dat Genk harder getroffen is dan andere centrumsteden?

Samira: “Daar heb ik niet echt een zicht op. Overal zijn alle generaties en groepen hard getroffen. Al heb ik wel de indruk dat de stad Genk vanaf de eerste golf heel snel geschakeld heeft om alle Genkenaren aan boord te houden. Veel stadsmedewerkers, verenigingen en burgers zijn nog steeds actief in de wijken. Denk aan de vele solidariteitsacties, de boodschappenhulp, initiatieven voor de jeugd, de opbeldiensten enzovoort. En wat mensen misschien minder weten, is dat ook Genkse moskeeverenigingen, net als Vincentius, enorme inspanningen doen om mensen in nood te helpen. We zijn in dit debat ook benieuwd naar de aanpak in de andere steden.”

Diana: “De sleutel om hierdoor te komen, is te blijven verbinden. Onlangs deed een parketmagistraat op tv deze oproep: ‘kijk in de contacten van je smartphone en bel iemand op die je al lang niet meer gehoord hebt’. Dat van deze hooggeplaatste dame te horen is een wake-up call. Zo is het! Iedereen moet ook zelf zorgen voor de warme samenleving waarin we willen leven.”

Zijn naast de jongeren ook de vrouwen meer het slachtoffer van corona?

Diana: “Ook hier zien we dat vrouwen die al kwetsbaar waren, dit nu nog meer zijn. Dat merken we bij vrouwen van een andere origine die sowieso kampen met extra uitdagingen. Maar dit speelt zich af over bredere lagen van bevolking. Veel vrouwen staan onder druk omdat ze vaak meer lasten van het huishouden combineren met werk. Corona zorgt ook voor extra stress en dat leidt mogelijk tot meer huishoudelijk geweld. Daarvan gaan we de gevolgen pas later echt zien.”

Vaccinatie is de sleutel om zo snel mogelijk uit de coronapandemie te geraken. Hoe willen jullie oproepen en sensibiliseren?

Samira: “Vaccinatie komt zeker aan bod in deze webinar. Binnen elke groep in de samenleving zijn er wel mensen die afkerig zijn van het vaccin. Gelovig, niet-gelovig, jong én oud. Een gerichte informatiecampagne is dus absoluut nodig. Als Forum zetten we onze schouders onder de nationale en lokale campagnes.

Webinar over het thema corona
Dinsdag 16 maart 2021 van 19.30 tot 21 uur

Sprekers: burgemeester Wim Dries, Mohamed Ridouani (burgemeester Leuven) en Bart Somers (Vlaams minister van Inburgering en Gelijke Kansen).

Moderator: Fatma Taspinar (vrt-journaal)

Inschrijven via www.genk.be/forum-samenleven-in-diversiteit 

Praat mee! Heb je een vraag voor de sprekers? Je mag die al voor 16 maart bezorgen via de Dienst Diversiteit & Gelijke Kansen