Interview met Inspecteur Serge: “Dieren verdienen ons respect”

Gepubliceerd op dinsdag 1 december 2020 16.47 u.
De 'dierenpolitie' bestaat al sinds 2015 bij Politie CARMA. Maar met inspecteur Serge Jaeken heeft dierenwelzijn sinds oktober 2020 ook een gezicht. Elke dag komt hij op voor de rechten van de dieren.
Serge, wat doe jij precies?

“Ik zorg dat de dierenwelzijnswet wordt nageleefd. We controleren klachten en meldingen, en houden ook actief een oogje in het zeil. Meestal gaat het over verwaarlozing, mishandeling of loslopende dieren.”

Hoe reageren jullie hierop?

“We onderzoeken de situatie ter plaatse, we bemiddelen en nemen maatregelen. De zwaarste maatregel is de inbeslagname, maar dat is zeker niet het enige. We stellen ook veel lichte inbreuken vast waarbij we eigenaars bewust maken van de situatie. Niet iedereen kan zomaar eender welk dier houden of verzorgen. We zien vaak dat eigenaars het goed menen, maar te weinig kennis hebben. We sturen hen dan bij zodat ze niet in verkeerde gewoontes hervallen."

Worden mensen ook gestraft?

“Zeker, we spelen kort op de bal en bij zwaardere inbreuken stellen we een procesverbaal op. Wanneer de gezondheid van het dier in gevaar is of de eigenaar weigert de leefomstandigheden te verbeteren, nemen we het dier in beslag. Het dossier gaat dan naar de Vlaamse Inspectiedienst Dierenwelzijn. De straf is meestal een geldboete maar ook een - al dan niet tijdelijk - verbod op dieren houden.”

Geen makkelijke job. Doe je dit uit overtuiging?

“Toch wel. Dieren zijn bijzondere wezens en ze verdienen om met respect behandeld te worden. Helaas zien sommige mensen dat niet. Zolang dieren niet voor zichzelf kunnen opkomen, zal ik dat voor hen doen.”

Nieuwjaar komt eraan. Dit jaar geldt er een algemeen vuurwerkverbod in het hele land, dus ook in Genk. Een beslissing, genomen in het kader van corona, waarmee de dieren heel blij zullen zijn. Maar wat raad je diereneigenaars normaal aan in deze omstandigheden? 

“Eerst en vooral wil ik vuurwerkgebruikers zeggen dat veel of bijna alle dieren vuurwerk echt angstaanjagend vind. Het is elk jaar weer aanleiding voor opgejaagde of losgebroken dieren. Geluidsarm vuurwerk is een goede uitvinding, maar helaas is dit nog niet echt ingeburgerd.

Aan eigenaars van huisdieren raad ik aan om hun dieren binnen te houden. Probeer ze af te leiden. Heb je buitendieren zoals paarden, dan hou je die best de hun routine die ze gewoon zijn, dat kan zijn de weide of de stal. Controleer altijd deze omgeving zodat ze zich niet kunnen verwonden.”

CIJFERS DIERENVERWAARLOZING 

In 2019 zijn er 52 PV’s opgesteld. In 2020 werd dit aantal eind september al bereikt. In totaal zijn er in 2019 126 dieren in beslag genomen en voorlopig 90 in 2020.

MELDPUNT DIERENVERWAARLOZING

Verwaarlozing of mishandeld dier melden? Dat kan via een formulier op de website van politie CARMA. Je vindt hier ook de wettelijke verplichtingen inzake dieren houden. Dringende situatie? Bel het nummer 101.

Politie CARMA

Europalaan 27 - T 089 39 14 10

info@politiecarma.be

www.politiecarma.be