Ivo Coninx: ‘Wij bieden onze leden een gemoedelijke avond in het Gènker’

In elke Horizon getuigen vrijwilligers over hun engagement in onze Genkse samenleving. Hun verhalen en ontboezemingen laten zien welke rol ze spelen: stuk voor stuk zijn het onmisbare schakels waar veel organisaties en verenigingen afhankelijk van zijn. Onze stad telt zo’n 7000 vrijwilligers. Zij maken van Genk de warme thuis die het voor zijn inwoners is.

Wil je zelf ook vrijwilliger worden? Neem dan zeker eens een kijkje in de vrijwilligersdatabank van de stad. Je vindt er vast iets op jouw maat.

Toch niets gevonden of meer info nodig? Contacteer dan het Vrijwilligersloket via 089 65 43 73.

In november 2000 ontstond de eerste en dus oudste afdeling van Veldeke in Belgisch Limburg: die van Genk. Veldeke ijvert voor het gebruik en behoud van het dialect. De Gènker toal wordt nog altijd door heel wat mensen in onze stad gesproken. ‘Dikwijls hoor ik mensen in de winkel of bij de bakker Gènker praten. Toegegeven: dat zijn meestal wat oudere mensen. Maar het Gènker leeft nog altijd’, stelt voorzitter Ivo Coninx.

Hoe probeert Veldeke Genk het gebruik van het Gènker te stimuleren?

Ivo: Allereerst zijn er onze Gènker Oovende. Elke laatste woensdag van januari, maart, mei, september en november organiseren we een gezellige avond met een gastspreker die in het Gènker een plezante uiteenzetting geeft. Meestal verwelkomen we zo’n 100 leden op zulke avonden. Daarnaast is er onze webstek www.dialectingenk.be waar je onder andere woordenlijsten, spelling en uitspraakregels vindt. Tot slot ontvangen onze leden zesmaal per jaar het boekje ‘Veldeke Gènk’ in de brievenbus. Daarin staan uitsluitend Gènker teksten.

Wat vertelt een dialect over een bepaalde streek?

Ivo: Een taal groeit in de loop van vele eeuwen en verandert ook gaandeweg. Op die manier herbergt ze heel wat sporen uit het verleden. Het Genkse dialect is helemaal anders dan de dialecten in de omliggende streken. Dat is historisch gegroeid: Genk was een vrije leenheerlijkheid en rechtstreeks afhankelijk van de graaf van Loon. Een dialect bevordert de samenhorigheid tussen de mensen. Bovendien: de kleurrijke Gènker toal is het ideale instrument om een ongemakkelijke boodschap toch vriendelijk te brengen.

Waaraan wijt je de achteruitgang van ons dialect?

Ivo: In de jaren 50 en 60 werd het Gènker dialect almaar meer verdrongen door het ABN en werd het op school zo ongeveer verboden. Nieuwe sprekers hadden daardoor te weinig oefengelegenheid, een probleem dat ook nu nog speelt. De Gènker Oovende zijn daar een eerste antwoord op. Zeker niet al onze leden spreken het perfect en dat verwachten we ook niet. We zien het als onze missie om de kwaliteit van het gesproken en geschreven Gènker te verbeteren. Maar wel altijd op een gemoedelijke manier natuurlijk.

Wat doen vrijwilligers waarvan bijna niemand beseft hoe belangrijk dat is?

Ivo: Vrijwilligers zijn de sterkhouders in heel wat socioculturele verenigingen. Alle besturen teren op de inzet en inbreng van hun vrijwilligers. Heel wat evenementen en leuke activiteiten zijn enkel mogelijk omdat vrijwilligers het beste van zichzelf geven voor de vereniging of organisatie achter die initiatieven. Ook bij Veldeke is dat zo: wij slagen erin om gesmaakte activiteiten te doen dankzij ons gemotiveerde bestuur, dat gedragen wordt door vrijwilligers.

Hoe probeer jij mensen te overtuigen om als vrijwilliger aan de slag te gaan?

Ivo: Ik vertrek steevast vanuit de behoefte die er bestaat binnen de vereniging en ga op zoek naar de juiste man of vrouw voor die taak. Daarbij let ik er uiteraard voor op iemand aan te spreken die in onze doelstellingen gelooft en van wie ik zelf ook denk dat die de taak aankan en leuk vindt. En ik heb de luxe een geweldig product te mogen aanprijzen: een gezellige vereniging die mensen een leuke avond wil bezorgen in het Gènker.

Wil je zelf lid worden van Veldeke?

Neem dan contact op met Ivo Coninx: coninx.ivo@telenet.be