Job accountmanager

De job accountmanager is het centraal aanspreekpunt voor Genkse bedrijven die jobs openstellen voor Genkse werkzoekenden. Zij bespreekt samen met de bedrijven waar er voor Genkse werkzoekenden kansen liggen om werkervaring op te doen of in een duurzame job in te stromen.

Als werkgever krijg je zo een goed beeld van het aanbod aan tewerkstellingsvoordelen zoals loonkostensubsidies of doelgroepenkorting.

De job accountmanager werkt in functie van de werkgever, in nauwe samenwerking met de jobcoaches. De job accountmanager bouwt een vertrouwelijke relatie op met de bedrijven en is de ideale contactpersoon tussen bedrijf en de werkzoekenden.

Indien een werkgever interesse heeft om samen met stad Genk een specifiek opleidings-/tewerkstellingsproject op te zetten voor Genkse werkzoekenden met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, dan kan dit ondersteund worden met subsidiemiddelen vanuit het PWA-fonds.