Kamerwoningen en studentenkamers in Genk

Als je een pand wil ombouwen of de bestemming wijzigen om er studentenkamers in onder te brengen, moet je hiervoor vooraf zowel een stedenbouwkundige vergunning als een uitbatingsvergunning krijgen van het stadsbestuur.

Voor wie?

Vooraleer je een dergelijke vergunning krijgt, moet het gebouw en de individuele kamers aan diverse voorwaarden, vastgelegd in het kamerreglement studentenkamers en logementskamers stad Genk , voldoen.

In het draaiboek uitbating studentenhuizen, vind je de richtlijnen en normen terug waaraan een studentenkamer moet voldoen.

Voorwaarden

Voor meer informatie en met vragen over de aanvraagprocedure kan je als (mogelijke) verhuurder steeds terecht bij het stadsbestuur.

Het aanvraagformulier voor een uitbatingsvergunning kan je dan ook pas aanvragen na goedkeuring door het stadsbestuur.

Regelgeving

Meer info

Ben je op zoek naar een studentenkamer? Raadpleeg dan ons overzicht studentenkamers Genk.Kamerreglement studentenkamers en logementkamers

Voor meer informatie maak een afspraak.