Kansarmoedecijfers in Genk dalen

Gepubliceerd op maandag 18 juli 2022 10.52 u.
Persbericht van 18 juli 2022

De inspanningen die stad Genk levert rond de strijd tegen kinder- en kansarmoede werpen hun vruchten af. Dat blijkt uit het meest recente themarapport ‘Gezinsinkomen & (kans)armoede’ van het Vlaams agentschap Opgroeien. Het kansarmoedecijfer in Genk is sinds 2016 met zo’n 30% gedaald, maar er zijn ook nog heel wat uitdagingen.

Het rapport van het agentschap Opgroeien geeft heel wat inzichten over opgroeiende kinderen en jongeren in Vlaanderen. Het focust onder andere op hoeveel kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen en hoeveel kinderen en jongeren in (kans)armoede opgroeien. In Genk evolueren de cijfers rond deze thema’s positief. Dat blijkt uit het kansarmoedecijfer van het agentschap Opgroeien voor de stad Genk dat sinds 2016 in dalende lijn zit: vorig jaar 20,9%, in 2016 bedroeg dit nog 29,9% van de Genkse bevolking.

“We zien inderdaad dat onze inspanningen resultaat opleveren”, aldus burgemeester Wim Dries. “Dat tonen niet alleen de cijfers van het Agentschap Opgroeien; in 2021 kwam Genk - samen met Mechelen- als beste centrumstad uit het onderzoek van de Lokale Armoedebarometer dat het lokale armoedebeleid van de Vlaamse steden en gemeenten onderzoekt. Dit doen ze op basis van zestien indicatoren, bijvoorbeeld het aantal schoolverlaters en het aantal sociale woningen. Daarnaast daalt ook het aantal geboortes in kansarme Genkse gezinnen: in 2021 bedroeg dit 23,2%, in 2016 was dat nog 29,9% van de Genkse bevolking. Ondanks deze goede rapporten heeft onze stad wel nog steeds één van de hoogste armoedecijfers in Limburg en ook het aantal hulpvragen is toegenomen, deels door de coronacrisis die heel wat impact had op kansarme gezinnen. We beseffen dus maar al te goed dat er nog heel wat uitdagingen voor ons liggen en dat we zullen moeten blijven inzetten op structurele en preventieve acties om de armoedecijfers verder te doen dalen.”

Aanpak op maat

Via een uitgebreid dienstenaanbod en een aanpak op maat zet stad Genk al heel wat jaren sterk in op kans- en kinderarmoedebestrijding. Burgemeester Wim Dries: “We hebben in 2019 bewust gekozen om dit stadsbreed aan te pakken. Door middel van een ge├»ntegreerd beleid willen we ervoor zorgen dat elke Genkenaar kansen krijgt én neemt. We willen personen en gezinnen versterken. Dit deels via ondersteuning, maar ook op eigen kracht en verantwoordelijkheid. We focussen op verschillende domeinen zoals onderwijs, zorg en gezondheid, tewerkstelling, wonen en vrijetijdsbesteding. Sociaal Huis Portavida en Campus O3 zijn hierbij belangrijke spelers, maar ook de samenwerkingen met externe partners zoals de scholen, lokale verenigingen en armoede-instellingen zijn cruciaal.”

Bekijk hier het themarapport ‘Gezinsinkomen & (kans)armoede’┬ávan het Agentschap Opgroeien.
Ontdek nog meer Genkse acties rond armoede in het jaarrapport Armoede 2021.