Kom je in aanmerking voor de stedelijke premie of gratis huisvuilzakken?

Gepubliceerd op dinsdag 29 augustus 2023 14.59 u.
Je kunt onder bepaalde voorwaarden een premie van 100 euro of gratis huisvuilzakken krijgen. Kom je in aanmerking? Vergeet dan niet tijdig aan te vragen.

De premie van 100 euro

Voor wie?

Je gezin voldoet op 1 januari 2023 aan voorwaarde A of B:

A

een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 23.303,84 euro per jaar

 • vermeerderd met 4.314,18 euro per inwonend persoon.
 • Voor een persoon met een handicap mag je het bedrag verdubbelen;
 • en met 1 van deze voorwaarden:
  • handicap van 66% van het ziekenfonds of minstens 66% of 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid/Vlaamse Zorgkas
  • verhoogde kinderbijslag en minstens 4 punten in pijler 1
  • rust- of overlevingspensioen of stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT)
  • minstens 2 kinderen ten laste

OF

B

Je gezin heeft 3 kinderen ten laste én een gezamenlijk belastbaar inkomen lager dan 40.080,40 euro.

Wanneer aanvragen?

Meebrengen?

 • recent aanslagbiljet belastingen (inkomstenjaar 2021 of 2022) van alle +18-jarigen op hetzelfde adres gedomicilieerd
 • eventueel attest van invaliditeit
 • eventueel schoolbewijs van meerderjarige kinderen

Gratis huisvuilzakken

Voor wie?

Voor Genkenaren met op 1 januari 2023

 • een gezin met minstens 3 kinderen ten laste

OF

 • handicap van minstens 80% of 12 punten of 50% onderste ledematen van FOD Sociale Zekerheid / Vlaamse Sociale Bescherming of attest bijkomende kinderbijslag en minstens 6 punten in pijler 1

OF

 • attest blijvende incontinentie of blijvende stoma of thuisdialyse

Wanneer aanvragen?

Meebrengen

 • identiteitskaart
 • eventueel gevraagde attesten
 • eventueel schoolbewijs van meerderjarige kinderen