Kom jij in aanmerking voor de premie van 100 euro?

Gepubliceerd op dinsdag 8 oktober 2019 15.22 u.

Genkenaren met een laag gezinsinkomen die aan de onderstaande voorwaarden voldoen, kunnen nog tot en met 15 december 2019 de premie nutsvoorzieningen van 100 euro aanvragen. Je moet hiervoor een afspraak maken met het Sociaal Huis. Dat kan via 089 65 36 00 en www.genk.be

Opgelet: indien je dit jaar reeds een aanvraag indiende, moet je uiteraard geen nieuwe aanvraag meer doen.

 

De voorwaarden

Categorie 1

Je voldoet op 1 januari 2019 aan een van de volgende voorwaarden:

Je hebt een brug-, rust- of overlevingspensioen of je zit in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).
Of je hebt minstens twee kinderen ten laste.
Of iemand in je gezin heeft een erkend attest als persoon met een handicap van ten minste 66% van een erkende instelling of ten minste 9 punten van de FOD Sociale Zekerheid of een attest van verminderd verdienvermogen tot één derde of minder van de FOD Sociale Zekerheid of verhoogde kinderbijslag en minstens 4 punten in pijler 1.
 

EN het gezamenlijk belastbaar gezinsinkomen van 2017 of 2018 bedraagt niet meer dan 18.855,63 euro. Per extra inwonende persoon mag je daar 3.490,68 euro bijtellen. Personen met een erkend attest als persoon met een handicap worden dubbel geteld. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die op 1 januari 2019 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd.

 

Categorie 2

Je voldoet op 1 januari 2019 aan de volgende voorwaarden:

Je hebt ten minste 3 kinderen ten laste en het gezamenlijk belastbaar inkomen is niet hoger dan 34.191,40 euro. Er wordt rekening gehouden met de inkomsten van alle personen die op 1 januari 2019 op hetzelfde adres zijn gedomicilieerd. De inkomensgrens van 34.191,40 euro is een forfaitair bedrag en mag dus niet worden verhoogd aan de hand van het aantal inwonende personen.
 

Opgelet: beide categorieën kunnen niet worden gecombineerd.

 

De volgende documenten zijn nodig bij de aanvraag

Het aanslagbiljet van de personenbelasting aanslagjaar 2018 – inkomsten 2017 of aanslagjaar 2019 – inkomsten 2018 (van iedereen ouder dan 18 jaar die bij je inwoont).
Een attest van brugpensioen van de RVA of de uitbetalingsinstelling (indien van toepassing).
Een attest van officiële erkenning als persoon met een handicap (indien van toepassing).
Een schoolbewijs van alle inwonende schoolgaande kinderen vanaf 18 jaar (indien van toepassing).
 

Meer info

Sociaal Huis – Stad Genk

Balieplein

089 65 51 66

sociaal.huis@genk.be