Krijg ik voorrang of korting?

Misschien wel ...
want kinderopvang is er voor iedereen.

Het inkomenstarief en voorrangsregels moeten het voor iedereen mogelijk maken om gebruik te maken van opvang. Om te weten of je aanmerking komt voor deze voorrang geef je best volgende info door aan je opvang bij het stellen van je opvangvraag:

  • je werksituatie, ook als je werk zoekt, werk wil houden of een beroepsgerichte opleiding volgt;
  • je gezinssituatie ( alleenstaanden, gezinnen met een laag inkomen, pleegkinderen, broers of zussen kunnen voorrang krijgen).
     

Voor de buitenschoolse opvang zijn er kortingen voor meerdere kinderen per gezin in de opvang.