Leden adviesraad 55+ krijgen uitleg over stadsfinanciën: terugblik

Tijdens de algemene vergadering van de adviesraad 55+ eind juni kregen de leden van de raad een interessante uiteenzetting over de stadsfinanciën.

De toelichting werd gegeven door de algemeen en de financieel directeur.