Leegstand en verwaarlozing

Wanneer een woning langer dan 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is spreken we van een leegstaande woning.
Een gebouw is leegstaand wanneer meer dan 50% van de totale vloeroppervlakte van het gebouw gedurende een termijn van minstens 12 opeenvolgende maanden niet in gebruik is.

Voor wie?

Je bent als eigenaar een eerste heffing verschuldigd wanneer je pand minstens 1 volledig jaar op de leegstandsinventaris staat en er geen vrijstelling lopende is.

Als er een vrijstelling wordt toegekend, blijft het pand opgenomen in het leegstandsregister maar moet je tijdelijk geen belasting betalen. Is jouw woning/gebouw aan het einde van de vrijstellingsperiode niet uit de inventaris geschrapt, ben je als eigenaar opnieuw heffingsplichtig.

Procedure

Vraag tijdig je vrijstelling aan om een heffing te vermijden.

Bedrag

gebouwen jaar 1 jaar 2 jaar 3 jaar 4 jaar 5
0-200m² €400 €800 €800 €1.200 €1.600
200-400m² €500 €1.000 €1.000 €1.500 €2.000
400-2000m² €750 €1.500 €1.500 €2.250 €3.000
ééngezins-woning €1.000 €2.000 €3.000 €3.000 €3.000

appartementen,

andere woningen

 €700 €1.400 €2.100 €2.100 €2.100

 

 

Meer info

Meer weten?

www.woneningaoz.be

Klik hier voor een afspraak aan het woonloket.