Lokaal nummer 089 65 30 00 ingezet in contactonderzoek en quarantainecoaching

Gepubliceerd op donderdag 21 januari 2021 10.27 u.
Stad Genk heeft al enkele maanden een lokaal team voor contactonderzoek. Dit team belt de mensen altijd op vanuit het nummer 089 65 30 00. Wie van dat nummer een telefoontje krijgt, kan er dus van uitgaan dat het te vertrouwen is.

De medewerkers contacteren mensen om hen te informeren, maar ook om hen te sensibiliseren rond het belang van quarantaine en om de regels te volgen. Handhaving van quarantaine gebeurt door Politie Carma, wanneer het team van de stad na herhaalde pogingen niemand heeft kunnen bereiken of wanneer er ernstige vermoedens zijn dat de quarantaineregels niet worden gevolgd.

Heel wat mensen zijn alert wanneer ze een telefoontje krijgen van een onbekend nummer of persoon: is dit telefoontje te vertrouwen? Ook het stedelijk team contactonderzoek heeft dat al ervaren. En dat is op zich een goede reflex, want er is helaas altijd een risico dat oplichters zich uitgeven voor contacttracers.

Daarom vindt stad Genk het belangrijk om duidelijk het lokale nummer te communiceren. 089 65 30 00 is een nummer van de stad Genk, gebruikt door ons lokale team. Je kan het dus vertrouwen. Onze mensen zullen je enkel opbellen in het kader van contacttracing of wanneer je in quarantaine zit of moet gaan, om je te informeren en te helpen. Ze zullen ook nooit vragen naar je bankgegevens, financiële gegevens of dergelijke. Ze zullen je vooral vragen naar de mogelijke bron van besmetting en je contacten in kaart brengen, bijvoorbeeld het werk, de school van de kinderen of andere.

Meer dan 2600 oproepen

Het lokale team handelde al meer dan 2600 oproepen af en werkt 7 dagen op 7. Tot op heden werkte het team vooral ondersteunend aan Vlaanderen, en contacteerde het mensen die die positief getest hebben op het coronavirus. Sinds kort neemt het team er ook de opvolging van quarantaine bij. Dat is enkel een informerende, begeleidende en sensibiliserende aanpak.

Het stedelijke team heeft geen mandaat voor handhaving van quarantaine, want dat mandaat zit bij de politie. De afspraak tussen het stadsbestuur en Carma is dat het stedelijke team eerst altijd contact neemt met de mensen om hen te informeren en te helpen. Slagen de stadsmedewerkers er ondanks meerdere pogingen via telefoon en stoepbezoek niet in om de persoon te bereiken of hebben ze een sterk vermoeden dat de persoon de quarantaineregels niet naleeft, dan pas zullen de gegevens worden overgemaakt aan de politie om tot handhaving en, eventueel, in uitzonderlijke gevallen, tot sanctionering over te gaan.

Meer info

genk.be/contactopvolging-coronavirus

genk.be/coronavirus