Mag ik iets vragen

'Magikietsvragen' is een gratis online platform waar vrijwilligers kinderen uit het lager onderwijs op elk moment van de dag kunnen helpen met hun huiswerk. Kinderen kunnen vragen stellen over rekenen, Nederlands, Frans of wereldoriëntatie.

De vrijwilligers krijgen een melding als er een vraag binnenkomt en kunnen meteen antwoorden via videochat. Het werkt zowel op een computer als via Android app op je smartphone.

Hulp nodig bij het huiswerk van je kind? Meer info?

Surf dan naar de website!