Mantelzorgtoelage

Het stadsbestuur van Genk voorziet een mantelzorgtoelage voor personen die zorgen voor een zorgbehoevende Genkenaar die aan de voorwaarden voldoet.

Een aanvraag om een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood (voor ouderen met een verminderde zelfredzaamheid) gaat sowieso gepaard met de aanvraag voor een mantelzorgtoelage. Maar het is ook mogelijk om een mantelzorgaanvraag te doen op zich. Dat kan via het aanvraagformulier onder aan deze pagina.

Voor wie?

Voor personen wonend in Belgisch Limburg, die mantelzorger zijn voor een Genkenaar.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan je moet voldoen zijn:

  • De hulpbehoevende moet ouder dan 60 jaar zijn en minstens 1 maand in Genk wonen en ook effectief verblijven;
  • Het belastbaar inkomen van de zorgbehoevende mag niet hoger zijn dan 20.628,82 euro (alleenstaande) of 23.128,82 euro (gehuwden);
  • De mantelzorger moet in Belgisch Limburg wonen en de zorg voor de oudere effectief opnemen;
  • De zorgbehoevende moet een attest van 80% invaliditeit van de FOD Sociale Zekerheid hebben OF een verminderde zelfredzaamheid van ten minste 12 punten erkend door de FOD Sociale Zekerheid OF een bewijs van dementie OF een B- of C-forfait van de thuisverpleging.

Procedure

Bij een aanvraag moet je volgende documenten voorleggen:

  • De bewijzen dat de zorgbehoevende aan de opgesomde voorwaarden voldoet;
  • Het laatste aanslagbiljet van de belastingen van de aanvrager.

Vraag de premie online aan

Bedrag

De toelage bedraagt 50 euro per maand dat je zorg verleent.