Medische hulp door de ziekenwagen

Gepubliceerd op donderdag 21 maart 2019 16.33 u.
In België maakt men een onderscheid tussen dringende geneeskundige hulpverlening en niet-dringend ziekenvervoer door ambulances. Dat bepaalt ook welke ziekenwagendienst je moet contacteren.

Zo bel je voor dringende medische hulp het noodnummer 112 en contacteer je een zogenaamde ‘private’ ambulancedienst of een kruisvereniging voor niet-dringend vervoer.

De ziekenwagens zelf kan je ook onderscheiden op basis van hun kleur: ambulances voor dringende medische hulp zijn geel, niet-dringend ziekenvervoer gebeurt door witte ambulances. Maar hoe zit dat nu precies? Wanneer spreek je van ‘dringend’? Wie bel ik waarvoor? Op welk nummer? We zetten het even op een rijtje.

Dringende geneeskundige hulpverlening

Wanneer?

We spreken van dringende geneeskundige hulpverlening wanneer iemand in levensgevaar is (of dreigt te verkeren) of dringende medische hulp nodig heeft. Enkele voorbeelden:

Een bewusteloos persoon die niet meer reageert, bijvoorbeeld na een val, bij epilepsie…
Een bewusteloos persoon die gereanimeerd wordt/moet worden (geen ademhaling of hartslag meer).
Een persoon in ademnood, bijvoorbeeld bij een zware astma-aanval.
Een gekneld persoon, bijvoorbeeld na een verkeersongeval.
Een ernstig verwond persoon, met veel bloedverlies of een open breuk.
Een ernstige, levensbedreigende allergische reactie, de zogenaamde ‘anafylactische shock’.
Bij een onverwachtse bevalling buiten het ziekenhuis.
Bij abnormale, onhoudbare pijn of aanhoudende hoge koorts waarbij de gangbare pijnstilling of koortswering niet helpt.

Aanvraag door het ziekenhuis: dringend medisch vervoer naar een ander ziekenhuis of naar een gespecialiseerd centrum, bijvoorbeeld naar een brandwondencentrum of een universitair ziekenhuis.


Hoe te bereiken?

24u/24u op het noodnummer 112 of via de app112 op je smartphone (indien geïnstalleerd).

 

Herkenbaar aan?

De ziekenwagens voor dringende medische hulp zijn geel van kleur, (ten laatste) vanaf juni 2021 verplicht met een reflecterend groen-geel blokpatroon op de flanken en oranje schuine strepen op de achterzijde.

Ze hebben naast zwaailichten, ook een sirene. Als de sirene aanstaat, is dit een prioritair voertuig: alle weggebruikers moeten voorrang verlenen of stoppen zodat de ziekenwagen vlot kan passeren.

 

NIET-dringend ziekenvervoer

Wanneer?

Een zieke met niet-levensbedreigende klachten of pijn, bijvoorneeld iemand met al dagenlang tandpijn. Hiervoor contacteer je best eerst de huisarts of de huisarts van wacht.
Liggend vervoer van/naar het ziekenhuis voor een geplande opname, consultatie, behandeling, dialyse of een gepland onderzoek.
Gepland vervoer bijvoorbeeld tussen ziekenhuizen of naar specialiseerde centra zoals na ontslag uit het ziekenhuis naar een revalidatiecentrum of naar huis.
Hoe te bereiken?

Via de dienst ziekenvervoer van je mutualiteit. Zij regelen het ziekenvervoer zelf of via één van hun partners (het Rode of Vlaamse Kruis of een private ziekenwagendienst in jouw regio).

Herkenbaar aan?

Niet-dringend ziekenvervoer gebeurt door witte ziekenwagens die enkel zwaailichten hebben. Een witte ziekenwagen is daardoor nooit een prioritair voertuig. Dat is ook niet nodig, aangezien ze enkel ingezet worden voor gepland vervoer of vervoer van zieken.

 

 

Klik hier om de volledige Horizon te lezen