Meer fietsen, minder auto: eerste Genkse school tekent pact voor veilig en duurzaam schoolverkeer

Gepubliceerd op zaterdag 18 juni 2022 13.14 u.
Persbericht van 18 juni 2022

Stad Genk kiest voor de fiets, dat werd begin dit jaar nogmaals duidelijk met de nominatie voor ‘Fietsstad 2022’. De stad en de Genkse scholen slaan vanaf volgend schooljaar de handen in elkaar om ook de schoolgaande jeugd aan te moedigen om de verplaatsing naar school duurzaam te maken. Dat doen ze met het project IMPACT.

In 2020 fietste 19% van de schoolgaande jeugd in Genk naar school, dat is 9% minder dan het gemiddelde in het Vlaamse Gewest. Bijna één op twee vindt de route naar school onveilig (45% in 2020). Stad Genk engageert zich samen met de lagere en middelbare scholen, de leerlingen en hun ouders om dit probleem aan te pakken. Zaterdag wordt het eerste Integraal Mobiliteitspact (IMPACT) getekend in Basisschool Boxbergheide.
“Wij moedigen fietsen in Genk aan, maar dit moet op een veilige manier kunnen. Met IMPACT pakken we de verkeersproblemen school per school aan en maken we een shift naar duurzame verplaatsingen,” legt schepen voor Jeugd en Mobiliteit Karel Kriekemans uit. “Wanneer fietsen of wandelen een optie is, moeten onze schoolgaande jeugd en hun ouders hier met een gerust hart voor kunnen kiezen,” vindt ook schepen Anniek Nagels, bevoegd voor Talentontwikkeling.

STOP

Concreet wordt er vanaf volgend schooljaar aan de slag gegaan om de schoolomgevingen veiliger te maken en de verplaatsingen duurzaam. Dit aan de hand van het STOP-principe. Dat staat voor eerst Stappen, dan Trappen, Openbaar vervoer, en als laatste optie Privé-vervoer.
Schoolgaande kinderen die maximum 1 kilometer van de school wonen, kunnen makkelijk te voet komen. Iedereen die tot 4 kilometer van de school woont, kan makkelijk fietsen. Voor een verplaatsing vanaf 4 kilometer kan het openbaar vervoer gebruikt worden. Als dit geen goed alternatief biedt, kan er ten slotte gekozen worden voor privé-vervoer.

Duurzame verplaatsingen

Alle 22 lagere en middelbare scholen van Genk stappen mee in het project. Vanaf 2022-2023 worden er elk schooljaar drie lagere en één middelbare school betrokken. Het pact wordt op maat van de school en haar omgeving afgestemd. De scholen en de stad zullen i.s.m. de betrokken partners de huidige situatie onderzoeken, verbeteringen aanbrengen en evalueren.
De algemene doelstellingen zijn:

  • werken rond het STOP-principe;
  • de verkeersveiligheid op schoolroutes en in schoolomgevingen verhogen;
  • de (verkeers)leefkwaliteit in schoolomgevingen verbeteren;
  • meer milieuvriendelijke verplaatsingen naar school realiseren;
  • het gebruik van de wagen voor woon-schoolverkeer ontraden.

Gewenst resultaat:

  • stappen: van 3 naar 4%
  • trappen: van 10 naar 15%
  • openbaar vervoer: van 12 naar 16% (indien mogelijk)
  • privé-vervoer: van 75 naar 65%


Naast IMPACT blijft de stad ook verder inzetten op sensibilisering in het verkeer en worden er infrastructurele maatregelen getroffen. Voor het geheel van maatregelen wordt er deze legislatuur 150.000 euro vrijgemaakt.