Meer taxicheques voor Genkenaren met een beperkte mobiliteit

Gepubliceerd op donderdag 21 december 2023 11.35 u.
Persbericht van 21 december 2023

Genkenaren die altijd een rolstoel nodig hebben om zich te verplaatsen of een visuele beperking hebben, kunnen in Genk in aanmerking komen voor gratis taxicheques. Daarmee kunnen rechthebbenden de taxi gebruiken. Door de gestegen consumptie- en energieprijzen verhoogt het Genkse stadsbestuur de waarde van de jaarlijks toegekende cheques van 168 euro naar 200 euro. Wie in een woonzorgcentrum is opgenomen, kan de cheques dankzij de update van het reglement eenvoudiger aanvragen. 

De mobiliteit van Genkenaren met een handicap ligt het stadsbestuur extra na aan het hart. “We willen dat elke Genkenaar maximaal kan deelnemen aan het leven in onze stad. Mobiel zijn is daar een belangrijke factor in”, licht schepen Sara Roncada van Sociaal Welzijn toe. Met de taxicheques lanceerde de stad in 2012 een bijzonder doeltreffende maatregel voor rolstoelgebonden Genkenaren, In 2020 werd het reglement uitgebreid naar mensen met een visuele beperking. Schepen Roncada: “De tijd was rijp om de waarde van de taxicheques op te trekken. Met 40 cheques van 5 euro blijven we de mobiliteit van personen met een handicap garanderen.” Het openbaar vervoer is immers niet altijd een even haalbare optie voor personen met een handicap.

Administratieve vereenvoudiging

Rolstoelgebonden rechthebbenden moeten bij hun eerste aanvraag een attest van de FOD Sociale Zekerheid en een attest van rolstoelgebondenheid van de geneesheer aan het Sociaal Huis van de stad bezorgen. Mensen met een visuele beperking krijgen de gratis taxicheques aan de hand van hun attest van de FOD Sociale Zekerheid en een bewijs van de oogarts over hun verminderde visus. Voor personen die gedomicilieerd zijn in een Genks woonzorgcentrum wordt de aanvraagprocedure verder vergemakkelijkt. Zij hebben bij hun eerste aanvraag enkel een attest van rolstoelgebondenheid van de geneesheer nodig.


Voorzitster Corrie Steegmans van de Genkse adviesraad voor personen met een handicap: “Als raad juichen we deze vereenvoudiging uiteraard toe. De taxicheques vormen al jaren een belangrijk hulpmiddel voor een actievere participatie aan het maatschappelijk leven.”