Missie - subsidie - oproepen en projecten

AGENTSCHAP OPGROEIEN LANCEERT 28/10 DE OPROEP VOOR 9 BIJKOMENDE OPVANGPLAATSEN TRAP 2A VOOR GENK.

UITERLIJK 30 NOVEMBER DIENT DE ORGANISATOR ZIJN AANVRAAG IN (ZOWEL BIJ AGENTSCHAP OPGROEIEN ALS BIJ HET LOKAAL BESTUUR). OPGROEIEN NEEMT EEN BESLISSING IN FEBRUARI 2023.

OM EEN AANVRAAG IN TE DIENEN VOLG JE DE PROCEDURE UITBREIDINGSRONDE 2022 DIE WERD OPGEMAAKT IN SAMENSPRAAK MET DE STEDELIJKE ADVIESRAAD KINDEROPVANG.

UITBREIDINGSRONDE 2022 AGENTSCHAP OPGROEIEN CRITERIA + PROCEDURE

 

 

 

In Genk streven we naar:

  • voldoende
  • kwaliteitsvolle
  • betaalbare
  • bereikbare kinderopvang
  • op maat van alle gezinnen

Dit binnen de 3 functies van kinderopvang:

  • de sociale functie: Kinderopvang is er voor iedereen, om welke reden dan ook. Door opvang kan je gaan werken, een opleiding volgen of solliciteren. Je kan er steun vinden en andere ouders leren kennen. Of soms heb je ook gewoon even tijd nodig voor jezelf. Via kinderopvang wil Genk de uitsluiting van kansengroepen tegengaan en de integratie helpen bevorderen.
  • de economische functie: Dankzij kinderopvang kan je gaan werken, voor een inkomen zorgen en je steentje bijdragen aan de maatschappij. In de kinderopvang zelf werken ook heel wat mensen.
  • de pedagogische functie: Goede kinderopvang biedt je kinderen niet alleen verzorging en geborgenheid, maar stimuleert hen ook breed in hun ontwikkeling. Kinderen ontmoeten er anderen in respectvol voor elkaar en leren er van elkaar.
     

Met het project Kinderopvangcheques willen Stad Genk, OCMW Genk en Campus O³ specifiek voor gezinnen in een maatschappelijk kwetsbare situatie de drempels tot de kinderopvang verlagen. Dankzij de steun van het streekfonds Hart voor Limburg kunnen de meest maatschappelijk kwetsbare gezinnen via gratis opvangcheques kennismaken met de voordelen van de vergunde kinderopvang in Genk.

De Genkse stedelijke adviesraad kinderopvang wordt nauw betrokken bij het kinderopvangbeleid in Genk. We zien de gebruikers, de opvanginitiatieven, de toeleiders en andere betrokken organisaties of instanties vertegenwoordigd in deze adviesraad als een vloot van autonome schepen, heterogeen samengesteld met elke een deskundige, autonome besturing, maar met dezelfde bestemming, een goede onderlinge afstemming en een solidaire houding ten opzichte van elkaar. De voorzitter is meneer Denis Vonckers.
De stedelijke adviesraad Kinderopvang geeft advies aan het lokaal bestuur over beleidskeuzes in de kinderopvang, over uitbreidingen in de Genkse kinderopvang. Ze informeren over de vraag en het aanbod naar kinderopvang in Genk. Ze werken aan de kwaliteit en toegankelijkheid van de kinderopvang in Genk. Via een open dialoog werken stad en stedelijke adviesraad aan een kinderopvangaanbod en -beleid op maat van de Genkenaren.

Stad Genk organiseert zelf geen kinderopvang maar ondersteunt en stimuleert professionele organisaties om dit te doen. Het stadsbestuur geeft subsidies ter ondersteuning van opstartende of reeds bestaande kinderopvanginitiatieven.

Gegevensverwerking door dienst kinderopvang stad Genk

Stad Genk hecht veel belang aan uw privacy. Informatie hierover vind je in de Privacyverklaring Loket Kinderopvang