Na Schooltijd Leren

'Na Schooltijd Leren' begeleidt kinderen uit het 5de en 6de leerjaar lager onderwijs en het 1ste en 2de jaar middelbaar onderwijs bij huiswerk en studeren. 

'Na Schooltijd Leren' helpt je kind als het moeite heeft met bepaalde vakken of met leren. 

Prijs: 1 euro per les

Hoe werkt het? 

  • Er wordt steeds gewerkt in kleine groepjes.
  • 3 keer per week worden de leerlingen begeleid bij hun huistaken en lessen.
  • Dagen en uren worden in overleg met de ouders overeengekomen. 

Meer info? Beroep doen op 'Na Schooltijd Leren'? 

T 011 24 99 11

Neem contact op via email

Bezoek de website