Nalatenschap en successierechten

Na het overlijden van een familielid treedt er automatisch een administratieve procedure in werking.

Zo worden de gelden op Belgische rekeningen op naam van de overledene geblokkeerd.

Als je deze rekeningen wil deblokkeren, heb je een attest van erfopvolging nodig.

Het is de ontvanger van het lokale registratiekantoor van de FOD Financiën die het successiedossier van de overledene beheert, die een "attest van erfopvolging" aflevert, behalve als:

  • de overledene een testament heeft opgesteld of eender welke andere akte houdende een laatste wilsbeschikking in verband met de erfopvolging
  • de overledene een huwelijkscontract had of een akte houdende een wijziging van de huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken;
  • er onbekwame erfgenamen zijn (bijvoorbeeld minderjarige kinderen, onbekwaam verklaarden, ...).

In de drie laatste situaties is het de notaris, houder van het testament of huwelijkscontract, die het attest aflevert.

Als nabestaande dien je een aangifte te doen van die nalatenschap. Daarop moeten dan weer successierechten worden betaald.

Dit zijn allemaal taken van de federale overheidsdienst Financiën. 

Bedrag

Gratis

Meer info

Successierechten zijn een taak van de federale overheid. Je kan hiervoor niet terecht bij het stadsbestuur.