Natuurbeheer in De Maten: 21/12

Wat doet Natuurpunt precies?

Jos Bollen: Wij bekommeren ons om de kwetsbare en bedreigde natuur in Vlaanderen. Natuurpunt heeft meer dan 24.000 hectaren Vlaamse natuur in beheer. Om deze gebieden te beheren worden beheerplannen gemaakt die goedgekeurd worden door de Vlaamse overheid. Zo is het de bedoeling om het open landschap van het heide- en vijvergebied van De Maten te behouden. Daarom moeten we de verboste stukken van de heide en vijverranden terug open maken zodat de typische planten en dieren van deze open landschappen weer mogelijkheden krijgen.

Wat staat er concreet op de planning voor de vrijwilligers in de Warmste Week?

Jos Bollen: Op 21 december nodigen we vrijwilligers uit om mee te helpen in het prachtige heide- en vijvergebied De Maten. Samen met hen willen we heide en vijverranden weer open maken door de boomopslag te verwijderen en af te voeren.

Hoe belangrijk zijn vrijwilligers voor Natuurpunt?

Jos Bollen: Vrijwilligers zijn een enorme meerwaarde bij het onderhouden van de natuur. We hebben weliswaar ook een professionele werking, maar doen graag een beroep op vrijwilligers om extra accenten te leggen. Door het werk van de vrijwilligers kunnen speciale stukjes natuur opnieuw ten volle tot hun recht komen.

Vrijwillig bij dit goed doel

21 december 2019

9 - 12 uur

Jos Bollen: 089 61 31 26