Natuurherstel Kielenswen start met veiligheidskap aan Vennestraat

Gepubliceerd op dinsdag 28 februari 2023 15.07 u.
Tussen de Vennestraat en de Westering ligt een klein stukje waardevolle natuur verscholen in de Stiemervallei: Kielenswen. Hier wordt binnenkort de natuur terug hersteld.

Oude bommenkraters

In een ver verleden was Kielenswen een open en nat graslandschap. In de zomer konden er schapen en koeien grazen, in de winter stond het gebied blank. De poelen werden gevormd door bommenkraters in Wereldoorlog 2 en erg waardevol voor kikkers, salamanders en andere dieren. Ook de Maten wordt gevoed met water uit Kielenswen dat via de Schabeek naar daar stroomt.

Betere waterhuishouding

De laatste 50 jaar is het gebied echter dichtgegroeid en geraakt het water niet goed weg. Daar gaat de stad samen met Natuurpunt aan werken. Zo worden de poelen zuiver gemaakt en vrij gekapt om te vermijden dat ze weer zouden dichtslibben. Zo maken we ruimte voor diverse plantensoorten zoals de dotterbloemen en worden deze plekken heel waardevol voor planten en dieren. Ze worden bovendien een lust voor het oog!

Er komen 2 stuwen die open en dicht kunnen. In droge zomers voeden ze de Schabeek en kan er meer water naar De Maten vloeien.

Veiligheidskap

Langs de Vennestraat (tussen de spoorwegbrug en Kuilenstraat) leggen we een gezonde bosrand aan. Nu is de overgang van de weg naar hoge bomen erg groot. Als de wind hevig door het bos raast, zorgt dat voor veel beschadigde bomen en onveilige situaties langs de weg. We snoeien op een strook van 5 meter de bomen tot op 1 meter hoogte zodat ze opnieuw kunnen uitschieten om een geleidelijke bosrand te maken. Bomen die dreigen om te vallen maar ook invasieve bomen zoals Amerikaanse Vogelkers worden gekapt.

Alle werken worden vanaf augustus uitgevoerd na het broedseizoen. Je kan blijven wandelen in het gebied en genieten van de natuur.