Nieuw fotoproject: Ons klimaat laat niemand koud

Na de voltreffer van de 'fototwist' tussen jong en wat minder jong Genk keren we terug naar onze vaste jaarlijkse foto- en poëzieactie waarbij we medioren en senioren uitnodigen verrassende foto's en gedichten te maken van de Genkse lente. Dit jaar is het foto- en poëzieproject zelfs actueler dan ooit.
 
Met 'Ons klimaat laat niemand koud' kan je echt alle kanten op. Ook nu kijken de Adviesraad 55+ en de Dienst Sociaal Welzijn vol verwachting uit naar de vindingrijke invulling van het nieuwe thema. 'Bovendien vervalt de gebruikelijke eis om een medior of senior op de foto te zetten. De veranderende klimaatomstandigheden en de gevolgen daarvan mogen helemaal in het zonnetje staan', licht Jo Scheepers als voorzitter van de Adviesraad 55+ toe.
 
Ook gedichten
Dichttalent lijkt wel in de lift te zitten. 'Sinds enkele edities nodigen we de deelnemers uit om niet alleen foto's in te sturen. Ook met een treffend gedicht kan het centrale onderwerp worden weergegeven', vult Jo aan. Ook voor 'Mijn Warm Genk' kropen de Genkse 55-plussers op een imposante manier in hun pen om eruit te halen wat anderen kan troosten. 'Het zou leuk zijn als ze dat opnieuw willen doen', hoopt Jo.
 
Richtlijnen
Wie meedoet met foto's zorgt ervoor dat die minstens 3 megapixels groot zijn, geen onderdeel van een collage en er ook geen teksten of andere vormelementen op staan. Als maker sta je niet zelf op de foto en stuur je maximaal zes foto's in.
Met gedichten mag je enkel deelnemen als je ze zelf hebt geschreven in het Nederlands en ze niet meer dan 100 woorden bevatten. Je mag deelnemen met maximaal twee gedichten. Limericks worden geweerd.
 
Tentoonstelling
Van wie de richtlijnen volgt, wordt minstens één foto of gedicht uitvergroot en getoond op de stedelijke website, in de Horizon en een tentoonstelling in het stadhuis en de bibliotheek in oktober. Deelnemers ontvangen een leuke beloning en later hun vergrote foto of gedicht.
 
 
Meer info: Dienst Sociaal Welzijn – 089 65 43 60 en 089 65 43 72