Nieuw in de bib: Digipunt voor digitale hulp

Gepubliceerd op woensdag 29 september 2021 9.32 u.
Elke donderdagnamiddag kan je als Genkse nieuwkomer of vluchteling terecht bij enthousiaste vrijwilligers voor digitale hulp. “Maar we trekken het project ook naar een breder publiek open”, zegt Arne Aerts van het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht.

Iedereen welkom 

De focus van het project? De digitale kloof verkleinen bij kwetsbare nieuwkomers en
vluchtelingen. “Maar we merken dat ook heel wat ‘oudkomers’ zich nog in een kwetsbare
positie bevinden. Daarom trekken we dit project graag breder open. Zo verwelkomen
we iedereen die nood heeft aan digitale hulp”, vertelt Arne Aerts, coördinator
van het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht.

Wat krijg je?

Je krijgt hier sowieso toegang tot een degelijke computer met internetverbinding. Maar
dat is niet alles. Ook begeleiding door onze vrijwilligers is in de service inbegrepen.
“Voor heel wat mensen is een thuiscomputer helaas nog steeds niet vanzelfsprekend.
Daarvoor willen we met dit digipunt een oplossing bieden. De begeleiding helpt iedereen
verder met praktische ondersteuning. Wat uitleg geven bij het maken van een online
afspraak via de laptop of smartphone, bijvoorbeeld. Dat kan soms al een hele stap
voorwaarts zijn.”

DIGIPUNT als ontmoetingsplek 

Genkenaren, nieuwkomers en ervaringsdeskundigen wisselen er onderling informatie
uit. Op die manier versterken ze elkaar. Dat is ook waar Genk en het digipunt voor
staan. Mensen in een kwetsbare positie krijgen dankzij deze ondersteuning meer kansen
om deel te nemen aan onze samenleving. En daar heeft iedereen baat bij. “Kleine daden kennen vaak een grote impact”, sluit Arne af. “Dit geldt ook voor het bijbrengen van digitale
zelfredzaamheid in een digipunt.”

Het digipunt is open op elke donderdag tussen 13 en 15 uur in de bib van Genk,
Bibliotheek Genk, Stadsplein 3.