Nieuw masterplan voor C-mine maakt ruimte voor wonen en creativiteit in groene omgeving

Gepubliceerd op vrijdag 22 september 2023 16.05 u.
Persbericht van 21 september 2023

Stad Genk werkt aan een nieuw masterplan voor de ruime zone rond C-mine. Bedoeling is een toekomstvisie te ontwikkelen die van C-mine een aantrekkelijke woon- en verblijfsomgeving maakt. Het college van burgemeester en schepenen keurde alvast de proces- en startnota’s goed. Vanaf 2 oktober kan iedereen die inkijken en reageren. Op 4 oktober is er een uitgebreid infomoment in het Energiegebouw op C-mine.

Wonen en werken rond een open landschap

C-mine is de onbetwiste creatieve en culturele hotspot van Genk. Nieuwe ontwikkelingen gaan er moeiteloos samen met het aanwezige erfgoed. De bruisende Vennestraat, de ecologisch waardevolle terril en de tuinwijk liggen in de onmiddellijke omgeving. Aan de achterzijde van het huidige C-mine, tussen de Noordlaan, de Houtparklaan en de terril, ligt een open landschap met veel potentieel.

“Dat open landschap is een troef om de bestaande troeven van C-mine te versterken én om het geheel verder te ontwikkelen tot een aangename plek om te wonen, te werken en te verblijven,” aldus schepen van Ruimte, Toon Vandeurzen. “Het kan de verbinding vormen tussen nieuwe woonomgevingen en kleinschalige, creatieve bedrijvigheid aan de rand, maar ook met de bestaande wijken in de buurt.”

In de startnota is alvast sprake van drie nieuwe woonomgevingen. Schepen Alessandro Cucchiara, bevoegd voor Wonen, benadrukt het belang hiervan: “Het aantal huishoudens neemt toe door een stijgend aantal eenoudergezinnen en alleenstaanden, en omdat de bevolking ouder wordt. Maar er is ook vraag van mensen buiten Genk die hier werken. We moeten dus een gevarieerd aanbod hebben: van kleine appartementen tot rijhuizen en vrijstaande woningen.” De startnota probeert daaraan tegemoet te komen.

‘Wonen tussen park en plein’ moet zowel levendigheid als luwte uitstralen. Er zullen verschillende woonvormen zijn die verbonden worden met de weidse, groene omgeving en de terril. Ook ‘Solidair wonen in de groene rand’ voorziet in verschillende woontypes en gradaties in betaalbaarheid. Deze woningen zullen in het verlengde van de tuinwijk liggen, naast het bestaande groen, dat behouden blijft. In ‘Wonen in de erfgoedtrits’ zullen de nieuwe woningen verwijzen naar het erfgoed en het mijnverleden.

Naast wonen is er ruimte voor verdere groei van creatieve bedrijvigheid op C-mine. Anniek Nagels, schepen bevoegd voor C-mine: “Op vijf nieuwe incubatieplekken krijgen creatieve samenwerkingsverbanden en ateliers de gelegenheid om nieuwe projecten op te starten. Kunstencentrum Jester is alvast een mooi voorbeeld. De overige incubatieplekken worden ondergebracht in de buurt van de Houtparklaan, de Terrillaan en de Noordlaan.” “We zullen ook werk maken van studentenhuisvesting,” vervolgt schepen Nagels. “Want dat is een vraag die al langer leeft bij partners als LUCA School Of Arts.”

De mobiliteit binnen het gebied zal op termijn vooral zacht zijn. Het netwerk van bestaande fiets- en wandelpaden wordt uitgebreid en beter verbonden met de omgeving. Ook worden er stukken onthard en komen er veilige verbindingen met de Vennestraat en de tuinwijk van Winterslag.

Inspraak

Het masterplan is de opstap naar een nieuw gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP), dat de toekomstige bestemmingen van het gebied zal vastleggen. Het college van burgemeester en schepenen keurde alvast de start- en procesnota’s goed. Wie wil, kan deze nota’s inkijken en schriftelijk reageren. Om alle betrokkenen, van buurtbewoners tot bewoners en gebruikers van C-mine, zo goed mogelijk te informeren en inspraak te geven, organiseert de stad verschillende inspraakmomenten. Op woensdag 4 oktober is er een infomoment in de grote zaal van het Energiegebouw. Inschrijven kan via www.genk.be/rup-c-mine.

GENK.BE/RUP-C-MINE