Nieuw stadspark in Genk: Tuinen van Waterschei

Gepubliceerd op woensdag 2 maart 2022 15.08 u.
Persbericht van 2 maart 2022

Stad Genk heeft een ontwerp klaar voor een nieuw stadspark. Met het project ‘Tuinen van Waterschei’ wil de stad de verschillende werelden rondom de Stiemer verbinden. Stad Genk telt hiervoor 4,6 miljoen neer en wil 118 groenpercelen opkopen om het stadspark te realiseren. De stad wil publieke plekken in het groen ontwikkelen die uitnodigen tot verblijf, gebruik en ontmoeting.

“Als groenste centrumstad van Vlaanderen willen we iedere Genkenaar recht geven op zijn/haar stukje natuur.” zegt schepen van Duurzaamheid en Ruimte Toon Vandeurzen. “Daarom willen we de ongekende, weelderige groenpercelen aan de achterkanten van de wijken omvormen tot een heus stadspark.” vult hij aan.

Lineaire tuin

Voor de optimale realisatie van het project wil de stad 118 groenpercelen verwerven. Deze zullen onder andere omgevormd worden tot een lineaire tuin, een nieuwe bruisende en groene long voor Waterschei. Met de tuin wil Stad Genk de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van Waterschei versterken. De lineaire tuin wordt een nieuw ‘centraal park’ dat voorziet in verschillende vormen van ruimte, gaande van recreatief tot ecologisch.

Waterrijk Waterschei

Water is een belangrijk aspect in het project. Het zorgt voor verkoeling en vormt een blauwe begeleider doorheen de lineaire tuinen. Toch is de kwaliteit van het water een issue. Door de verharde omgeving in Waterschei geraakt het rioleringssysteem oververhit bij regenval. Hierdoor lopen de collectoren langs de Stiemerbeek vol en lopen ze over. Dat water komt in de Stiemerbeek terecht en zorgt voor een slechte geur. Daarnaast zorgt de zuurtegraad van dit vervuilde water dat er geen waardevolle natuur kan groeien op de talud.

“We willen dit probleem oplossen via drie wegen: duurzaam waterbeheer in Waterschei (SUDS en SODA/Waterrijk Waterschei); de werken van Aquafin aan de overstorten die in het voorjaar van 2022 zullen starten en door het creëren van een parallelle waterloop.” aldus burgemeester Wim Dries.

Valleirand Stalenstraat

Dit projectonderdeel streeft naar een blauwgroene transformatie van de Stalenstraat in combinatie met een betere fysieke verbinding met de Stiemervallei. Zo worden er twee doorsteken voorzien vanuit de Stalenstraat naar de Stiemervallei, daarnaast wordt er een fietspad aangelegd aan de ‘achterkant’, waardoor we van de achterkanten van de handelspanden een tweede ‘voorkant’ maken, wat veel potentieel biedt voor de handelaars om hun zaak uit te bouwen.

Natuurplekken

Met natuurplekken wil de stad de natuur- en de natuurbeleving versterken. Zo werden in Elsenhout, aan het einde van de Elsenhoutstraat, een aantal stukken bouwgrond opgekocht om in te richten als natuur. Deze natuurplekken worden voorzien van wandel- en fietspaden in de randen zodat mensen het gebied in kunnen kijken. De natuurplekken zullen beperkt toegankelijk zijn, omdat men hier in wil zetten op de vernatting en de kwaliteit van de natuur. Natuurpunt zal deze natuurplekken beheren.

Valleirand André Dumontlaan

Met de herinrichting en de uitvoering van de valleirand André Dumontlaan wordt geëxperimenteerd met nieuwe vormen van stedelijk wonen. Ook hier wil Stad Genk de verbinding tussen mens en natuur versterken. Dit projectonderdeel streeft naar een volwaardige verbinding tussen de Stiemervallei, Thor Park en de Stalenstraat. Een snel en aantrekkelijk fiets- en wandelpad tussen Thor Park en de Stalenstraat zal de werelden dichter bij elkaar brengen.
In overleg met AWV zal stad Genk een extra oversteekplaats voorzien over de André Dumontlaan die het Thor Park met de Stiemervallei, de Stiemerhub en de Stalenstraat verbindt. “We hopen dat hierdoor de toekomstige 5000 werknemers hun weg gaan vinden naar de Tuinen en de Stalenstraat.” sluit schepen Toon Vandeurzen af.

Investering

Toon Vandeurzen: “Nog dit voorjaar starten we met de uitwerking van de valleirand aan de André Dumontlaan met de experimentele en tijdelijke Stiemerhub. De andere elementen worden in de loop van 2023 gerealiseerd. Het totaal geraamd budget voor de uitvoering van de ‘Tuinen van Waterschei’ is 4,6 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro door Vlaams Stedenbeleid gesubsidieerd werd omwille van innoverend stadsvernieuwingsproject.

Samen met heel wat burgers en partners

In de voorbereiding en de uitvoering wil stad Genk zoveel mogelijk de buurtbewoners en partners betrekken bij deze projecten. Via participatiemomenten en verschillende activiteiten zal de buurt betrokken worden. Via de Stiemerdeals worden partners uitgenodigd om samen met stad Genk mee te werken aan de Stiemervallei. Op deze manier trekken we een beweging op gang in de Stiemervallei van mensen die het gebied omarmen als ‘hun vallei’.

MEER INFO

Beelden: https://share.genk.be/public/folder/stPjJ6JesEyginBa6knVPg/Tuinen%20van%20Waterschei