Nieuwe adviesraad voor personen met een handicap geïnstalleerd

Op 12 februari werd de nieuwe stedelijke adviesraad voor personen met een handicap gekozen uit vertegenwoordigers van Genkse instellingen, scholen en verenigingen, ziekenfondsen, ervaringsdeskundigen en andere organisaties die met en voor mensen met een handicap werken. Aansluitend werd het nieuwe dagelijks bestuur samengesteld, dat met Corrie Steegmans voor het eerst een voorzitter heeft die rolstoelgebonden is.

 

De adviesraad voor personen met een handicap brengt advies uit en signaleert knelpunten voor alle aangelegenheden die personen met een handicap aanbelangen. De adviesraad wordt ondersteund door de Dienst Sociaal Welzijn.