Nieuwe maatregelen Limburg.net

Gepubliceerd op donderdag 26 maart 2020 14.42 u.
Limburg.net neemt extra maatregelen om afvalophaling te kunnen blijven garanderen.

De afgelopen dagen hebben de ophaaldiensten van Limburg.net en de externe ophaalfirma’s (Renewi en Suez) alles in het werk gesteld om alle geplande ophalingen aan huis te laten plaatsvinden. Er wordt echter veel meer afval aangeboden dan normaal, enerzijds omdat veel mensen meer thuis zijn en dus ook meer afval produceren, anderzijds omdat de recyclageparken gesloten zijn. De grote hoeveelheden afval maken dat de vrachtwagens sneller vol zijn, de beladers een extra zware taak hebben en de rondes veel langer duren dan normaal.

Aantal aangeboden zakken beperkt tot vier

Om zoveel mogelijk ophalingen te kunnen blijven garanderen, beperkt Limburg.net het aantal aangeboden afvalzakken tot vier per afvalsoort. 

Ophalingen grofvuil en snoeiafval in Genk lopen door

De ophalingen grofvuil en snoeiafval worden in Genk door de eigen stadsdiensten en dus niet door Limburg.net opgehaald! De grofvuilophalingen in Genk en de ophaling van groenafval lopen dus gewoon door. 

Ophalingen aan huis blijven doorgaan

Op dit ogenblik lukt het nog net om volgens het voorziene schema te werken. Maar dit wordt elke dag moeilijker. Ook de ophaalfirma’s worden immers geconfronteerd met afwezigheden. Daarnaast zijn er ook de bijkomende voorzorgsmaatregelen waardoor zij op een andere manier dan normaal werken. Zolang het kan, blijven zoveel mogelijk ophalingen gewoon doorgaan. Op het moment dat er teveel afwezigheden zijn of de rondes te zwaar worden om alles uit te voeren, zal er prioriteit gegeven worden aan huisvuil en gft. Limburg.net vraagt daarom aan iedereen om de beperkingen in het aangeboden afval te respecteren. 

Toon respect voor de ophalers, bied afval correct aan

Elk jaar zetten de afvalsector de afvalophalers in de kijker tijdens de ‘Week van de afvalophaler en recyclageparkwachter’. Vandaag wordt nog maar eens duidelijk dat ze een essentiële dienstverlening verzorgen. Limburg.net roept iedereen op om - uit respect voor de afvalophalers - de regels rond het aanbieden van afval te respecteren en zijn afval correct aan te bieden. Zo kunnen de ophalers hun werk efficiënt en snel uitvoeren:

  • De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet je afval de avond voordien of uiterlijk ’s ochtends om 6 uur buiten, zo staat het altijd tijdig aan de straat.
  • Respecteer de maximumgewichten die in de container of zak mogen. Een pakket papier mag maximum 15 kg wegen, een grote zak huisvuil 10 kg en een kleine zak 5 kg.
  • Zorg ervoor dat je niet teveel afval buiten zet per ophaalbeurt.
  • Sorteer correct zodat je afval niet geweigerd moet worden.

Heropening recyclageparken

Limburg.net is vragende partij om de recyclageparken onder gecontroleerde omstandigheden opnieuw te openen. Limburg.net is momenteel dan ook bezig met de voorbereiding van een mogelijke heropening. De eventuele heropening kan echter pas na een gunstige uitspraak daarover door de Risk Assessment Group, de Risk Management Group en het Wetenschappelijk comité coronavirus.