Nieuwe stappen in ontwikkeling van Genkse Stiemervallei: natte natuur wordt hersteld

Gepubliceerd op donderdag 28 september 2023 10.32 u.
Persbericht van 28 september 2023
Er zijn de voorbije jaren al heel wat stappen gezet in het herstel van de Stiemervallei. Nu wordt er gewerkt aan Kielenswen en Elsenhout, twee gebieden in de vallei waar de natte natuur in ere hersteld wordt.
 
De Stiemervallei is een erkend natuurgebied met waardevolle fauna en flora én met een aantal bijzondere plekjes. “Door ingrepen van de mens, zoals het aanleggen van straten, verharding, overstorten, storten van groenafval,… én doordat er lang weinig beheer is gebeurd, is het gebied verbost en uitgedroogd”, vertelt schepen van Ruimte en Duurzaamheid Toon Vandeurzen. “Om het volle potentieel waar te maken en de kwaliteit van de natuur te verhogen, gaan we op twee plaatsen werken aan de natte natuur.”
 
Het gaat om Kielenswen, het gebied tussen de Vennestraat en de Westerring, en Elsenhout, het gebied tussen de Elsenhoutstraat, Stalenstraat, Stiemerbeek en Dennenstraat.
 
De werken in Kielenswen zijn al gestart en duren tot half november. Doel hier is om:
  • waardevolle natte natuur te creëren door het water langer in het gebied te houden.
  • een ecologische bosrand te creëren om de overgang tussen stad en bos geleidelijker te maken.
  • het slib uit de poelen te ruimen en die plekken wat meer open te maken zodat ze minder snel dichtgroeien.
  • invasieve plantensoorten te verwijderen.
De werken in Elsenhout beginnen deze week en duren tot eind november. Daar worden:
  • invasieve plantensoorten verwijderd.
  • de natte graslanden voorbereid om beter te kunnen maaien in de toekomst.
  • het slib in de poel geruimd om de verlanding tegen te gaan.
  • oude grachtjes hersteld en sluisjes geplaatst om de waterstand te kunnen controleren om verzuring tegen te gaan.
 
“Het herstel van dit gebied is erg belangrijk”, duidt schepen Vandeurzen. “Dankzij werken die we eerder uitvoerden, wonen er opnieuw bevers in de Stiemervallei. Zelfs een koppel met jongen. Ook de boomkikker is terug. En er leven nog enkele diersoorten die elders in Vlaanderen bijna uitgestorven zijn.” Om die reden en om de algemene kwaliteit van de natuur in het gebied te verhogen, worden er in de toekomst nog meer ingrepen uitgevoerd. Zoals de aanleg van een parallelle stroom.
 
Alle werken in de Stiemervallei worden in nauwe samenwerking met Natuurpunt Genk uitgevoerd. Zij zijn conservator van het gebied.