Niks Make Box

De “Niks make box”

Om jullie, de Genkse horeca, een extra duwtje in de rug te geven, stellen we een nieuw concept voor: de “Niks make box”. Met deze foodbox willen we de Genkenaar elke vrijdag helpen onthaasten en laten genieten van al het lekkers dat de Genkse horeca te bieden heeft. Bovendien willen we elke vrijdag in een echt “Niks make”-moment veranderen.


Iedereen die op vrijdag geen zin heeft om te koken en graag verrast wil worden door een kwalitatief 3-gangenafhaalmenu kan op de website www.niksmake.be (wordt momenteel gebouwd) terecht om een Niks Make Box te bestellen bij één van de deelnemende horecazaken. Ook vegetariërs komen aan hun trekken en voor kinderen is er de Niks Make Kids Box.

Hoe werkt het?

Iedere vrijdag biedt een selectie van de deelnemende horecazaken een menu aan onder de noemer “Niks make box”:

 • Niks make box: € 25/pp
 • Niks make kids box (min. 2 gangen): € 9,99/pp

Het menu bestaat uit een voorgerecht, hoofdgerecht en nagerecht. Als je een bijpassende wijn, aperitief, extra dessert,… wilt aanbieden, vul dat dan gewoon even aan in het inschrijvingsformulier.


Op basis van jouw tekst en beeldmateriaal van het voorgestelde menu kan de klant van donderdag t.e.m. woensdag 12u online een bestelling plaatsen op de website www.niksmake.be (wordt momenteel gebouwd). De bestellingen worden rechtstreeks naar jou doorgestuurd via mail teneinde deze klaar te hebben op vrijdag, het moment dat de klant haar Niks make box komt afhalen en betalen bij jou.


Stad Genk bezorgt jou in de opstartfase een kartonnen “Niks make”-box in de huisstijl om de gerechten, bekers, informatie over de bereidingswijze,… in te plaatsen om een eensluidende visuele identiteit te creëren.

#niksmake

De wekelijkse menu’s worden door Stad Genk met een heuse communicatiecampagne gepromoot om van iedere vrijdag een Niks Make-moment te maken waarbij we de Genkenaar helpen onthaasten en genieten van jouw culinaire kookkunsten.

Inschrijven

De eerste Niks make box wordt gelanceerd op 29 maart 2021. Schrijf je dus onmiddellijk in voor de Niks make box via volgende link, zodat wij jou spoedig kunnen inplannen:

Inschrijven Niks Make Box

We werken volgens het principe ‘first come, first served’. Hoe sneller je je inschrijft, hoe sneller je jouw Niks Make Box kan aanbieden via onze website.


Voor verdere vragen kun je steeds een mailtje sturen naar economie@genk.be.

Algemene voorwaarden Klanten

Deze ‘Algemene Voorwaarden Klanten’ zijn van toepassing op de relatie tussen het NiksMakeBox-platform en de klanten.

1. Definities

Aanbod: het product- en dienstenaanbod van het restaurant dat door de klant via het platform bij het restaurant kan worden besteld.

Bestelling: een bestelling van de klant via het platform bij het restaurant van het door de klant geselecteerde aanbod.

Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die een bestelling plaatst via het platform.

Overeenkomst: een overeenkomst tussen de klant en het restaurant met betrekking tot een bestelling en de bezorging of het afhalen van de bestelling.

Platform: de landingspagina van NiksMakeBox.

Restaurant: een bedrijf dat maaltijden, dranken en aanverwante artikelen bereidt en verkoopt en voor de totstandkoming en betaling van overeenkomsten het platform gebruikt.

Restaurantinformatie: de informatie van het restaurant met betrekking tot, onder andere, bedrijfs- en contactgegevens, algemene informatie, productaanbod (maaltijden, bijgerechten, opties en dranken), prijzen voor ieder afzonderlijk product (inclusief BTW), bedrijfslogo, grafisch materiaal, bezorggebied (inclusief postcodes), bezorgkosten en minimale bestelbedragen.

Service: de commerciële diensten en/of werkzaamheden die door NiksMakeBox worden aangeboden aan de klant, onder meer bestaande uit het publiceren van het aanbod, het faciliteren van het tot stand komen van overeenkomsten en het doorsturen van bestellingen naar het relevante Restaurant.

2. Identiteit van NiksMakeBox

NiksMakeBox handelend onder de naam ‘NiksMakeBox’ is een verzamelplatform van deelnemende Genkse restaurants. Gegevens voor contactname: economie@genk.be.

3. Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden klanten zijn slechts van toepassing op de service. NiksMakeBox is niet verantwoordelijk voor het aanbod. Op het aanbod zijn daarnaast, indien van toepassing, de algemene voorwaarden van het restaurant van toepassing.

 2. De klant gaat door middel van het plaatsen van een bestelling direct een overeenkomst met het restaurant aan voor de levering van het door de klant geselecteerde aanbod. De klant is gebonden aan de bestelling en heeft geen recht op terugbetaling, behalve in het geval van annulering door het restaurant op grond van artikel 6 hieronder.

 3. Aan het gebruik van het platform zelf zijn geen kosten verbonden.
4. Het Aanbod
 1. NiksMakeBox publiceert het aanbod namens de restaurants op het platform, overeenkomstig de door de restaurants aangeleverde restaurantinformatie. NiksMakeBox aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de inhoud van het aanbod en van de restaurantinformatie op het platform. Het restaurant kan ingrediënten en additieven gebruiken voor maaltijden en drankjes, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. Restaurants verbinden zich ertoe de lijst van allergenen per gerecht bekend te maken. Als een klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raden wij aan om telefonisch contact op te nemen met het restaurant voor actuele allergeneninformatie voordat de bestelling wordt geplaatst.

 2. NiksMakeBox geeft alle restaurantinformatie zodanig weer, dat voor de klant duidelijk is wat zijn rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 3. NiksMakeBox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de bereikbaarheid van het platform.
5. De Overeenkomst
 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de bestelling definitief maakt door het klikken op de knop ‘Bestellen’ tijdens het proces van het plaatsen van een bestelling via het platform.

 2. Na ontvangst van de bestelling, zal het restaurant de Bestelling elektronisch aan de klant bevestigen. Hierin wordt ook het afhaalmoment voorgesteld.

 3. De overeenkomst kan alleen door het restaurant worden uitgevoerd als de klant correcte en volledige contact- en adresgegevens verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan NiksMakeBox of het restaurant te melden.

 4. In verband met informatie over de status van zijn bestelling, dient de klant na het plaatsen van de bestelling telefonisch of per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de bestelling) bereikbaar te zijn voor zowel het restaurant als NiksMakeBox.

 5. De klant dient op de gekozen tijd aanwezig te zijn op de afhaallocatie van het restaurant, die in de bevestigingsmail, tekstbericht of op de website van NiksMakeBox is weergegeven.
 6. NiksMakeBox aanvaardt geen aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van de Overeenkomst.
6. Ontbinding van de Overeenkomst en annulering van de Bestelling
 1. In verband met de bederfelijkheid van het aanbod geldt dat de klant geen recht heeft om de overeenkomst te ontbinden. Bestellingen kunnen niet door de klant bij NiksMakeBox worden geannuleerd. Annulering van de bestelling door de klant bij het restaurant is slechts mogelijk indien het restaurant expliciet aangeeft dat annulering van de bestelling door de klant mogelijk is.

 2. Het restaurant heeft het recht de bestelling te annuleren indien bijvoorbeeld het aanbod niet meer beschikbaar is, de klant een incorrect of onbereikbaar telefoonnummer, andere contactgegevens heeft opgegeven of in geval van overmacht.

 3. Indien de Klant een valse Bestelling plaatst (bijvoorbeeld door foutieve contactgegevens door te geven, niet te betalen of door niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of afhaallocatie om de Bestelling in ontvangst te kunnen nemen) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan NiksMakeBox besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.

 4. NiksMakeBox heeft het recht om namens het Restaurant Bestellingen te weigeren en Overeenkomsten te annuleren, indien er gerede twijfel bestaat over de juistheid of authenticiteit van de Bestelling of de contactgegevens. Indien de Klant schijnbaar valse of frauduleuze Bestellingen plaatst, dan kan NiksMakeBox hiervan aangifte doen bij de politie.
7. Betaling
 1. Op het moment dat de Overeenkomst tot stand is gekomen overeenkomstig artikel 5.1 van deze Algemene Voorwaarden, is de Klant verplicht om het Restaurant te betalen voor de Bestelling. Door de Klant kan aan deze betalingsverplichting worden voldaan door betaling aan het Restaurant aan de deur of op de afhaallocatie.

 2. Behoudens het bepaalde in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden, is het (gedeeltelijk) terugboeken van een online betaling alleen mogelijk indien de Bestelling niet (geheel) geleverd kan worden. De terugboeking vindt altijd plaats op dezelfde rekening als waarvan de betaling heeft plaatsgevonden. Afhankelijk van de door de Klant gebruikte betaalmethode, zal de verwerking van de terugboeking maximaal 10 werkdagen in beslag nemen.
8. Klachtenregeling

Klachten van de Klant over het Aanbod, de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst, dienen bij het Restaurant te worden neergelegd. De exclusieve verantwoordelijkheid voor het aanbod van het Restaurant en de uitvoering van de overeenkomst ligt bij het Restaurant. NiksMakeBox kan alleen een bemiddelende rol aannemen.

9. Verwerking persoonsgegevens

Er worden enkel gegevens verwerkt die strikt noodzakelijk nodig zijn voor de online-aankoop en enkel mits uw toestemming.

NiksMakeBox is bezorgd om uw privacy en behandelt de gegevens die we ontvangen met de nodige voorzichtigheid en conform de wetgeving. Indien u vragen heeft over de maatregelen die we nemen, kan u terecht op informatieveiligheid@genk.be

10. Geschillen

Voor het beslechten van eventuele geschillen zijn de rechtbanken van het Arrondissement Limburg, afdeling Tongeren, bevoegd.

Algemene voorwaarden FINAL