Noodopvang voor kinderen die nog niet naar school kunnen

Gepubliceerd op maandag 18 mei 2020 15.03 u.
Stad Genk, de scholen en de buitenschoolse opvanginitiatieven organiseren sinds vandaag, 18 mei 2020, opvang voor kinderen van de Genkse basisscholen die nog niet terug naar school kunnen.

De opvang geldt in eerste instantie voor: 

  • kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken,
  • kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De ouders kunnen bij de school terecht voor alle info. Tijdens de schooluren is de opvang gratis.

Er zijn drie extra locaties voorzien:

  • De Schalm
  • Chirolokalen van meisjeschiro Kriskras
  • Chirolokalen van Chiro Bokrijk.

Voor wie is deze opvang?

KLEUTERS

  • kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien;
  • kinderen uit kwetsbare gezinnen;
  • indien voldoende capaciteit: kinderen met één uithuiswerkende ouder, alleenstaande thuiswerkenden en nadien alle thuiswerkende ouders.

LAGERE SCHOOLKINDEREN

  • kinderen van ouders die beiden buitenshuis werken en zelf niet in opvang kunnen voorzien;
  • kinderen uit kwetsbare gezinnen.

Bij het brengen en halen gelden uiteraard de gekende basisregels in coronatijd rond afstand houden en hygiëne. Ook tijdens de opvang gelden regels om het risico op eventuele besmetting zo laag mogelijk te houden.

Opdat de kinderen ook overdag aan hun schooltaken (preteaching) kunnen werken, stelt het stadsbestuur waar nodig extra laptops ter beschikking. Ook de scholen voorzien laptops waar mogelijk.

De opvang tijdens de schooluren is voor de ouders volledig gratis. De voor- en naschoolse opvang is betalend aan dezelfde tarieven die normaal gelden in de school / bij het opvanginitiatief.