Resultaten behoefteonderzoek

Op 24 juni 2021 presenteerden VUB-professoren Verté en De Witte de resultaten van het lokaal behoefteonderzoek bij 55-plussers. Hierbij geven we je alvast enkele opvallende elementen uit het onderzoek mee. Het volledige overzicht met alle resultaten lees je onderaan deze pagina.
 
Het inkomen in Genk steeg in vergelijking met het vorige behoefteonderzoek weliswaar, maar geeft nog altijd iets meer dan 1 op 3 respondenten aan moeilijk rond te komen. De stijging van de inkomens is deels te wijten aan de instroom van eerder welgestelde 60-plussers uit buurgemeenten. 'Dat heeft echter ook een invloed op het lokale netwerk dat mensen in Genk hebben', laat professor Verté optekenen. Blijkbaar leggen die nieuwkomers uit buurgemeenten niet altijd snel contacten in hun buurt, wat een negatieve invloed heeft op de gevoelens van eenzaamheid.

(Lees verder onder het filmpje)


 
Eenzaamheid
Met de eenzaamheid gaat het toch de goede kant op: 'Duidelijk minder Genkenaren zijn eenzaam dan bij het onderzoek acht jaar eerder', leert professor De Witte. Vooral de ernstige eenzaamheid is duidelijk teruggelopen, zeker in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde en de centrumsteden. Wel opvallend: het lidmaatschap bij ouderenverenigingen is veel sneller gedaald dan in de meeste andere steden en gemeenten.
Beide professoren rekenen af met de idee dat vooral 80-plussers eenzaam zijn. 'Zij missen vooral diepere emotionele relaties.' Genoeg mensen om hen heen dus, maar al te vaak zijn dat geen mensen met wie ze een echte band kunnen aangaan. 'Confronterend voor heel veel mensen is de cocktail van minder contacten met vrienden en de wegblijvende kinderen, die het te druk hebben met hun werk en gezinsleven.'
 
Nieuwe woonvormen
Bij de presentatie maakten ook de burgemeester en schepen Ria Grondelaers van Sociaal Welzijn hun opwachting. Hoewel de uiteenzetting door corona noodgedwongen werd opgenomen voor een lege zaal was er toch interactie met het publiek, dat zijn vragen kon doorgeven in de chat of live stellen via een videoscherm. Zo rees de vraag van een aandachtige deelnemer aan het webinar, die graag wilde weten wat het stadsbestuur wil ondernemen om nieuwe woonvormen te promoten. 'Net als bij de elektrische fiets, waarvan 1 op 5 van de bevraagden aangeeft die te gebruiken, verwachten we dat die maatschappelijke trend plots vleugels krijgt', antwoordde de burgemeester. 'Kijk maar wat nu al gebeurt rond cohousing. Daar stelde de stad een site ter beschikking aan de geëngageerde groep rond Betty Peeters.'
 
Kwetsbaarheid
Terwijl de psychische kwetsbaarheid wat groter werd, daalde het onveiligheidsgevoel, stelde professor Verté. 'Genkenaren zijn duidelijk tevreden met wat in hun buurt wordt georganiseerd. Bovendien kan je stellen dat het gemis aan lokale basisvoorzieningen is verteerd.' Dat was in 2012 nog een van de ergernissen die het lokaal behoefteonderzoek aan het licht bracht. 'Hoewel de bank en het postkantoor nog altijd worden gemist.'
 
Genk vrijwilligt
'De Genkenaar is geen zagevent', opende professor Verté het stuk over de tevredenheid rond de dienstverlening van de stadsdiensten en de politie. Integendeel: hij steekt de handen graag uit de mouwen. '1 op 4 respondenten doet vrijwilligerswerk en nog eens 1 op 3 plant dat in de toekomst te doen. Daarmee zit Genk in het koppeloton in Vlaanderen.' Toch schuilt er een enorme uitdaging om al dat potentieel te verzilveren. 'Doordoen zoals jullie bezig zijn', raadt de professor aan. 'Maar er zeker ook voor opletten voldoende divers vrijwilligerswerk aan te bieden. Niet enkel hoogopgeleiden doen graag vrijwilligerswerk.'

Wat voorafging

Vorig jaar deden bijna 1000 Genkse 55-plussers mee aan het lokaal behoefteonderzoek, dat werd gevoerd onder leiding van de VUB en waaraan bijna 100 vrijwilligers hun gewaardeerde medewerking verleenden.

 

Lees hier het volledige verslag van het lokaal behoefteonderzoek 2020: