Ontbijtvergadering voorzitters Genkse medioren- en seniorenverenigingen

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de adviesraad 55+ vond op 8 april een ontbijtvergadering plaats met de voorzitters van de Genkse medioren/seniorenverenigingen. De adviesraad werd 50 jaar geleden immers opgestart vanuit die verenigingen.

 

In een gemoedelijke sfeer werd van gedachten gewisseld over de samenwerking tussen de verenigingen en de adviesraad 55+ en werden al plannen gemaakt voor de toekomst.