Ontharding Boekrakelaan-Kauwbosstraat: vanaf midden september

Gepubliceerd op maandag 5 september 2022 11.54 u.
In de tweede helft van september starten de werken aan de Kauwbosstraat-Boekrakelaan. In de eerste fase zal er meer dan één hectare asfalt en beton uit het gebied verdwijnen, zo’n twee voetbalvelden ontharding dus!

Landinrichting voor een meer robuuste open ruimte

De werken kaderen binnen het Landinrichtingsplan openruimtegebied Kiewit-Zonhoven van de Vlaamse Landmaatschappij. Dit openruimtegebied ligt centraal in De Wijers, een waardevol natuurgebied in centraal-Limburg en een adembenemend decor van meer dan 1.000 vijvers, waar honderden zeldzame dieren en planten zich thuis voelen.
Het landinrichtingsplan heeft vier doelen. Ten eerste willen we ‘Daalheide’ als grootste landbouwzone in De Wijers duurzaam verankeren. Zo houden we het huidige en historische weidelandschap en krijgen de lokale rundveelandbouw en andere bedrijven meer zekerheid voor de toekomst. Ten tweede nemen we maatregelen tegen de klimaatverandering door onder andere ruimte te geven aan water. Ten derde helpen we de biodiversiteit in De Wijers door de waardevolle natuurgebieden in de buurt te verbinden met elkaar. Zo geven we bedreigde amfibieën zoals de boomkikker en de knoflookpad meer kansen. Tenslotte maken we het openruimtegebied Kiewit-Zonhoven voor iedereen meer (be)leefbaar door trage wegen aan te leggen of te verbeteren en door ontmoetingsplekjes te voorzien.

Om al die doelen te bereiken, is er uiteraard ruimte nodig. Maar, open ruimte is in Vlaanderen een schaars goed geworden. Daarom maken we eerst ruimte vrij om ze daarna een nieuwe functie te geven. Door meer dan een hectare asfalt en beton te verwijderen, zorgen we alvast voor bijkomende open ruimte die we een andere invulling kunnen geven.

Ontharden voor natuur en tegen klimaatverandering

De ontharding van de Kauwbosstraat (Zonhoven) en Boekrakelaan (Genk) zal positieve effecten hebben. De ruimte die vrijkomt vullen we op met schraal zand. Die arme zandgrond is nodig voor bedreigde diersoorten. Soorten zoals de boomkikker en de knoflookpad leven op zo’n arme bodem en hebben echt nood aan zulke ‘stapstenen’ tussen de waardevolle natuurkernen, waar ze zich voortplanten. Maar ook een hele resem andere dieren zullen die nieuwe ‘natuurcorridor’ gebruiken. Hier in de Daalheide verbinden we de waardevolle natuurgebieden van Het Wik, vijvers van Bokrijk, De Maten (Genk) aan de ene kant met de Ballewijer, Platwijers/Wijvenheide (Zonhoven) aan de andere kant.

Ook de bermen langs de Kauwbosstraat zijn vandaag in Vlaanderen al top op het gebied van flora. Er leven zeldzame planten zoals de gevlekte orchis. Het aangevoerde schraal zand zorgt ervoor dat die waardevolle bermen beter gebufferd en uitgebreid worden.
Daarnaast is elke vierkante meter die we in Vlaanderen ontharden ook nuttig om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Neerslag kan op de ontharde plek terug in de bodem dringen. Zo houden we water langer vast, wat in droge periodes van groot belang is. Ook bij hevige regen zorgt minder verharding voor minder overstroming.

De werken starten in de week van 19 september. In een eerste fase zullen we vooral beton en asfalt opbreken en verwijderen. Wat overblijft is een drie meter breed fietspad. In de vrijgekomen zone wordt dan het schrale zand verspreid. Dit zand ligt al klaar langs de Kauwbosstraat en is afkomstig van de werfput van de nieuwe velodroom in Bolderberg. Dat zand, afkomstig van Bolderberg (‘Bolderiaanzand’), is typisch voor de streek en ideaal voor de voedselarme bodem die we willen langs de Kauwbosstraat en Boekrakelaan.

Beleving van Daalheide voor iedereen

Ook wandelaars en fietsers genieten mee van de nieuwe inrichting. Aan het begin van de Kauwbosstraat in Zonhoven leggen we een parking aan van waaruit iedereen het gebied in de toekomst kan bezoeken. De insteekwegjes in de omgeving van de Kauwbosstraat-Boekrakelaan worden heraangelegd. We plaatsen ook zitbanken, infoborden en een nieuwe poel met vlonder.

We doen ook al voorbereidende werken voor een rolstoelbelevingspad en een veilige rolstoelverbinding tussen de campussen van Ter Heide in Zonhoven en Genk. Tenslotte heeft de gemeente Zonhoven kunstenaar Kasper Bosmans aangesteld om een kunstwerk te maken voor in het gebied.

De eerste fase van de werken kost zo’n 600.000 euro. Die kosten worden gedragen door het departement Omgeving van de Vlaamse Overheid, het Agentschap voor Natuur en Bos, de gemeente Zonhoven en de stad Genk. De Vlaamse Landmaatschappij voert de werken uit.

Voor info of vragen over de werken kan je terecht op het nummer 089 65 36 00 van de stad Genk of op het nummer 011 29 87 00 van de Vlaamse Landmaatschappij in Hasselt.