Ontsluitingsweg voor 28 nieuwe sociale koopwoningen in Winterslag

Gepubliceerd op zondag 17 september 2023 14 u.
Persbericht van 17 september 2023

De gemeenteraad van Genk beslist dinsdag over het wegenisdossier en het rooilijnplan bij de oprichting van 28 nieuwe sociale koopwoningen tussen de Sportlaan en de Tennislaan. Landwaarts CVBA / Wonen In Limburg heeft daarvoor een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend. Met het project willen de stad en de woonmaatschappij tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar betaalbaar wonen in Genk.

Behoud van groen

Het projectgebied ligt ter hoogte van het vroegere C-plein van voetbalclub Winterslag FC, tussen de Tennislaan en de Sportlaan. Aan de zuidzijde grenst het aan het spoor. “Alle woningen en infrastructuur zullen enkel binnen de bestaande grasvlakte worden ingeplant, zodat schade aan omliggend groen en bestaande bomen tot een minimum beperkt wordt,” vertelt Toon Vandeurzen, schepen van Ruimte.

Een nieuwe weg ter hoogte van de bestaande toegang aan de Sportlaan zal het gebied ontsluiten. Dwars op de hoofdas komen vervolgens twee paden, die de bewoners zullen toelaten om op een veilige manier van de centrale parking naar hun woning te gaan. “Op die manier beperken we de verharding tot een minimum en creëren we een autoluwe, verkeersveilige centrale zone.”

Wadi

“De woningen bestaan uit twee bouwlagen en worden in clusters van 4 of 6 gebouwd,” vult schepen van Wonen, Alessandro Cucchiara, aan. “Ze krijgen elk een privétuin en zullen drie slaapkamers tellen. In de centrale, openbare zone is er ruimte voor ontmoeting in een groene omgeving, met rustbanken en speeltoestellen.”

Het gebied krijgt een gescheiden rioleringssysteem, waarbij het regenwater volledig ter plaatse blijft. Alle woningen krijgen een regenwaterput voor eigen gebruik; de overloop leidt naar een centraal gelegen wadi, waar het water volledig in de bodem kan insijpelen. “Dat is eerder uitzonderlijk, maar wel perfect mogelijk. Want het grondwater zit op minstens drie meter diepte en de doorlaatbaarheid van de bodem is erg goed,” aldus nog Toon Vandeurzen. “Enkel het vuilwater wordt aangesloten op de bestaande riolering in de Sportlaan, waardoor de impact daar te verwaarlozen is.”

De Provincie Limburg heeft het project inmiddels voorwaardelijk gunstig geadviseerd voor wat de watertoets betreft. De gemeenteraad beslist op 19 september over het wegenisdossier met grondoverdrachts- en rooilijnplan. Daarna, op 26 september, zal het schepencollege een beslissing nemen over de omgevingsvergunning.