Opcentiemen op de door het Vlaams Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor de aanslagjaren 2015-2019

Ten behoeve van de stad Genk wordt 50 opcentiemen geheven op de gewestelijke heffing op ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde panden en woningen.

Procedure

Deze opcentiemen zullen geïnd worden door de Vlaamse Belastingdienst en doorgestort worden aan de Stad Genk.

Deze verordening wordt aan het toezicht van de hogere overheid onderworpen.