oPEN Lab activiteiten - najaar 2022

Gepubliceerd op maandag 6 februari 2023 11.08 u.
In het najaar van 2022 vonden weer een aantal oPEN Lab activiteiten plaats. Zo sloten we het jaar op een fijne manier af. De activiteiten vonden plaats samen met de huurders, bewoners, onderzoekers, projectpartners en andere deelnemers van het oPEN Lab project.

De eerste activiteit was een interactieve sessie. Op 11 oktober 2022 verzamelden we op de Karekietstraat 10, in één van de 33 huizen die deel zullen uitmaken van het living lab. Er werden die avond sessies georganiseerd rond drie thema's: de monitoringcampagne, het renovatieconcept en het community engagement. Eén sessie omvatte een kleine demonstratie van de metingen die in de huizen zullen worden uitgevoerd, met onder meer CO2- en temperatuursensoren en een IR-camera. In een tweede sessie werden het renovatieconcept en het tijdschema van de werken besproken. Een derde sessie (zie foto) was een brainstorm over hoe het gemeenschapsgevoel in de wijk kan worden versterkt.

* Credits foto: Stad Genk

De tweede activiteit was de monitoring campagne, die van start ging. In september 2022 werden de meetsensoren bij de eerste deelnemers thuis ge├»nstalleerd. Het comfort in de woning wordt gemeten in alle ruimtes, aan de hand van de temperatuur, vochtigheid en CO2-concentratie. Daarnaast wordt ook het energiegebruik (elektriciteit en gas) en het watergebruik opgevolgd. De resultaten van deze metingen zullen gebruikt worden om de energieprestatie en het comfortniveau van de woningen voor renovatie goed in kaart te brengen. Wanneer de metingen dan na renovatie opnieuw zullen worden uitgevoerd, kan de impact van de renovatie duidelijk worden afgelezen. Ook werd in één van de woningen een luchtdichtheidstest uitgevoerd om de kwaliteit van de gebouwschil te bepalen (zie foto).

* Credits foto: VITO

De derde activiteit was een bezoek aan T2. Op donderdag 24 november en maandag 28 november gingen we met een groepje geïnteresseerde bewoners naar de T2 campus, het opleidingscentrum voor techniek en technologie. Ongeveer 30 huurders en huiseigenaars, verspreid over twee momenten, namen deel. We kregen er een rondleiding en uitleg over allerhande technieken zoals zonnepanelen (zie foto), warmtepompen en elektrische fietsbatterijen.

* Credits foto: VITO.